Atelierul şcoală din cadrul Liceului Tehnologic Retezat Uricani va fi reabilitat şi dotat.  Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Operaţiunea 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii.
Beneficiile anticipate de către autorităţile locale, includ dar nu se limitează la aspecte precum cresterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic sau reducerea abandonului scolar prin investitii in reabilitare si dotare cu echipamente didactice a atelierului scolar aferent Liceului Tehnologic Retezat.
”Prin proiect se urmareste asigurarea unor conditii educationale adecvate  pentru cei 234 de elevi inregistrati in ciclurile educationale liceale din cadrul Liceului Tehnologic Uricani. Obiectivul principal al proiectului este asigurarea unui proces educational modern  si de calitate in orasul Uricani”, arată documentul.
Perioada efectivă de realizare a lucrărilor este de 19 luni. Construcţia este una destul de veche, fiind realizată în anii 1970, astfel că este nevoie de reabilitarea acesteia.
Cosmin BACIU