Consiliul Local al municipiului Lupeni s-a asociat cu Comexim R Lupeni în vederea dezvoltării turistice a stațiunii montane Straja.
Interesul părţilor de a se asocia în vederea realizării în comun a proiectului de interes local vizând dezvoltarea Domeniului Schiabil Straja Lupeni în golul alpin al Municipiului Lupeni aferent vârfurilor montane Straja și Mutu. Noi pârtii de schi ar urma să fie realizate în stațiunea montană din vestul Văii Jiului.
”Proiectul vizează studierea terenului în suprafață maximă de 12,94 Ha situat în Municipiul Lupeni (…) în vederea identificării celor mai eficiente trasee pentru amenajarea de noi pârtii de schii omologabile de către ministerul de resort; – intenţia Municipiului Lupeni și a societăţii S.C. Comexim R S.R.L. de a dezvolta noi pârtii de schi omologate, aferente instalațiilor de transport pe cablu pe care societatea le deține în Stațiunea Turistică Straja dar și posibilitatea de a realiza alte instalații de transport pe cablu și pârtii în situația în care acest fapt ar fi pretabil și fezabil”, arată documentul.
S.C. Comexim R S.R.L. se obligă să realizeze studiile necesare identificării potențialelor pârtii de schii, a eventualelor instalații de transport pe cablu, dar și documentațiile de parcelare, cele de tip PUD/ PUZ, autorizare/ omologare, etc. necesare după caz precum și toate investițiile de amenajare/ construire asigurând totodată gestionarea acestora, cu grija unui proprietar.
”Comexim R S.R.L. declară că eventualele terenuri aferente pârtiilor de schi amenajate și omologate precum și a eventualelor instalații de transport pe cablu vor fi exploatate conform destinației stabilite, în mod direct, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie şi cu obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor cerute de legea română”, mai arată contractul de asociere.
Contractul a fost încheiat pentru o perioadă de  10 ani, cu posibilitatea de prelungire. Prin participarea la asociere, Consiliul va avea dreptul la o sumă de minim 1.000 lei/ ha/ an, cu titlu de beneficii ale asocierii.
Monika BACIU