Autoritățile locale de la Lupeni anunță faptul că a fost realizată evaluarea dosarelor depuse de participanți la concursul organizat de către UAT MUNICIPIUL LUPENI, în vederea selecției unui partener eligibil în cadrul apelului de proiecte – „creșterea incluziunii și abilitarea romilor” – runda a 2-a. Asociația Umanitară Casa de Copii Lupeni a fost selectată pentru „creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, cu 40 de puncte.

Programul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, prin Operator de Program reprezentat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Proiectul constă în elaborarea cererii de finanțare și încărcarea acesteia în portalul FRDS; suport în realizarea procedurii de concurs pentru identificarea unui partener în proiect, criteriu considerat obligatoriu în vederea eligibilității proiectului; sprijin în vederea realizării prospectării de piață, pentru fundamentarea bugetară; realizarea planificării bugetare; consultanță în vederea semnării Acordului de parteneriat cu partenerul identificat în urma procedurii de concurs; consultanță în vederea identificării necesității de a implica în proiect și alte entități juridice, cu rol de colaborator; consultanță în vederea semnării Acordului / Acordurilor de colaborare cu colaboratorii identificați, dacă este cazul; suport în identificarea grupurilor-țintă și adecvarea cu Obiectivele de Apel; verficarea documentelor suport care însoțesc cererea de finanțarea; verificarea adecvării conținutului proiectului cu criteriile de evaluare și punctaj puse la dispoziție de Operatorul de Program; întocmirea documentelor suport necesare transmiterii dosarului cererii de finanțare către finanțator, prin intermediul portalului FRDS; furnizarea de asistență în vederea elaborării răspunsurilor la solicitările de clarificări pe parcursul perioadelor de evaluare și precontractare.
În total, suma alocată rundei a 2-a a apelului “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” este de 7.806.133,95 Euro, provenită din Granturile SEE 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%). Proiectele finanţate în cadrul apelului vor contribui la atingerea unuia sau mai multora din următoarele obiective creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire; abilitarea romilor (Empowerment), în special a femeilor și tinerelor rome, a experților și liderilor romi; combaterea oricărei forme de discriminare a romilor. Solicitanţii eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale, entităţile publice şi asociaţiile autorităţilor locale.
Monika BACIU