Asiguratii hunedoreni cu pensii de pânã la 900 lei beneficiazã de medicamente compensate 90%

Pensionarii cu venituri din pensii si indemnizatie socialã de pânã la 900 de lei/lunã inclusiv beneficiazã, începând de marti, 4 iulie 2017, de compensarea medicamentelor în proportie de 90%, indiferent dacã realizeazã sau nu alte venituri.

Pânã în prezent, beneficiau de compensarea medicamentelor (din sublista B, prevãzutã de HG 720/2008 – http://www.cnas.ro/page/lista-medicamente-2016.html) pensionarii cu venituri numai din pensii de pânã la 700 de lei.  Mai mult, de acest program beneficiazã si pensionarii care încaseazã venituri din alte surse, în afara pensiei si a indemnizatiei sociale.  Totodatã, a fost simplificatã si procedura de declarare a veniturilor. La medicul de familie beneficiarii programului nu vor mai depune declaratia pe proprie rãspundere referitoare la veniturile obtinute, ci vor  prezenta doar talonul de pensie si actul de identitate. De asemenea, prescriptiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale, aflati în relatii contractuale cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate Hunedoara, pânã la data la care Programul a devenit operational, se pot elibera de cãtre farmacii pânã la data expirãrii termenului de valabilitate al prescriptiei medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vedere la data prescrierii  medicamentului.  Finantarea programului se asigurã în proportie de 50% din bugetul Fondului National Unic de  Asigurãri Sociale de Sãnãtate si în proportie de 40%  din veniturile proprii ale  Ministerului Sãnãtãtii.