Lucrãrile de dezvoltare a domeniului schiabil din Straja au fost stopate. Acum, primarul municipiului Lupeni, Cristian Resmeritã, solicitã fonduri de la Guvern pentru continuarea acestor lucrãri. Turismul ar fi trebuit sã devinã o alternativã la minerit, iar edilii din Lupeni vor sã se axeze pe aceastã ramurã.

Municipiul Lupeni, ca de altfel întreaga Vale a Jiului, a fost grav afectat de repetatele disponibilizãri si restrângerea  activitãtii de minerit singura resursã economicã importantã a zonei, care nu a fost urmatã de niciun program concret de investitii care sã asigure stabilitatea zonei. Administratia lupeneanã a fãcut un prim pas pentru diminuarea efectelor restrângerii mineritului prin implementarea proiectului „Schi în România, Statiunea Straja” investitii derulate în perioada 2011-2013, dezvoltarea turismului fiind singura alternativã viabilã la minerit.

Recentele decizii ale guvernului actual de a închide mina Lupeni au pus pe jar administratia locala din Lupeni, care a decis sã solicite alocarea de noi resurse financiare pentru ca prin investitiile ce se vor derula în statiune sã se valorifice la maximum potentialul turistic al zonei.

“Am solicitat guvernului actual alocarea sumei de 83.620.000 lei pentru continuarea investitiilor în Statiunea Straja. Dezvoltarea turismului fiind singura posibilitate de atragerea resurselor financiare din exteriorul Vãii Jiului, necesare pentru dezvoltarea atât a Statiunii Straja cat si a municipiului Lupeni, pentru a putea absorbi persoanele disponibilizate din minerit precum si pe cei care doresc sa rãmânã acasã. Prin sumele solicitate dorim sã dezvoltãm turismul în statiune la standarde europene atât pe perioada de iarnã dar si pe cea de varã. Vom finaliza investitiile începute si vom realiza obiective noi, care sa creascã atractivitatea zonei”,  a declarat Cristian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni. Edilii au planuri mari pentru dezvoltarea turismului din statiune. Acestia îsi propun ca Straja sã devinã atractivã atât pe perioada de iarnã, dar si pe cea de varã.

“Câteva din aceste obiective sunt: construirea instalatiei de transport pe cablu care sa facã legãtura dintre telegondola si Vârful Mutu, garaj pentru întretinerea si repararea utilajelor care asigurã întretinerea pârtiilor,  tunuri de zãpadã, dorim sã construim un complex sportiv cu piscinã, sãli de sport, douã terenuri de sport exterioare, teren de tenis, teren de handbal, dotate cu echipamente care sa permitã atragerea pe lângã grupurile de turisti si a grupurilor de sportivi care sã poatã sã efectueze antrenamente aici indiferent de anotimp, sã poatã fi organizate tabere scolare si tabere tematice, mai avem în vedere si alte obiective care sã sporeascã atractivitatea zonei si sã atragã un numãr cât mai mare de turisti care sã se poatã bucura de cele mai bune conditii, turismul sã devinã astfel o alternativã realã la minerit, prin persoanele care tranziteazã zona creându-se si posibilitatea atragerii unor investitori potentiali în municipiul Lupeni si în celelalte localitãti din Valea Jiului”,  mai spune primarul municipiului Lupeni. Pânã acum, Straja a primit doar 36 de milioane de lei pentru executarea lucrãrilor de dezvoltare a domeniului schiabil.

“Consiliul Local Lupeni în implementarea proiectului “Schi în România, statiunea Straja” începând cu anul 2011. Pânã în prezent, Autoritatea Nationalã pentru Turism a plãtit cãtre Consiliul Local Lupeni, în conformitate cu actele normative în vigoare la momentele respective si al contractelor dintre fostul Minister al Dezvoltãrii Regionale si Turismului si Consiliul Local Lupeni, suma de 36.997.000 lei”, se aratã în acelasi raport.Straja si Pasul Vâlcan ar fi trebuit sã fie unite prin instalatii de transport pe cablu si pârtii de schi. Nici acest proiect nu a fost dus la final.

Monika BACIU