I nspectorii de muncă din cadrul ITM Hunedoara au descoperit zeci de nereguli în cadrul
campaniei de verificare a modului de respectare a legislației muncii la operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează și comercializează
carbu-ranți, lubrifianți și produse derivate, inclusiv gaz petrolier lichefiat, ce a avut loc în perioada 28 august-25 octombrie.
Inspectorii de muncă au verificat toți operatorii economici de pe raza județului Hunedoara, ocazie cu care au constata un număr total de 117 deficiențe pentru care
s-au dispus măsuri
pentru remedierea neconformităților
constatate și respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și sănătății și securității în muncă.
“În cadrul acestor acțiuni de control, s-au dispus 5 sistări a unor echipamente de muncă și s-au aplicat 97 sancțiuni din care 89 de
avertismente și 8 amenzi în valoare totală de 34.000 lei (2 amenzi în valoare de 6.000 lei în domeniul RM și
6 amenzi în valoare de 28.000 lei în domeniul SSM). Totodată, în urma verificării măsurilor
dispuse, doi angajatori au fost sancționați cu suma de 5.000 lei fiecare
pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă”, declară Adrian Florin Bozdog, inspector șef ITM Hunedoara.
Deficiențele constatate în domeniul sănătății și securității în muncă au fost referitoare la obligativitatea privind emiterea de instrucțiuni scrise privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă; identificarea si nominalizarea tuturor zonelor cu risc ridicat si specific din unitate; autorizarea/vizarea
anuală a autorizațiilor operatorilor instalației monobloc GPL SKID; obținerea certificatului de examinare „in situ”
pentru instalațiile SKID monobloc GPL și interdicția de a utiliza echipamentele de
muncă; emiterea
și utilizarea permiselor de lucru cu focul, pentru activitățile ce pot interacționa cu atmosferele explozive; asigurarea corespunzătoare a intervenţiei în caz de
pericol grav şi iminent, respectiv verificarea tehnică a stingătoarelor de incendiu la termenul de scadență și neîndeplinirea unor măsuri dispuse de către inspectorii de muncă în urma verificărilor anterioare.
În domeniul relațiilor de muncă s-au constat deficiențe referitoare la evidențierea timpului real de lucru; repartizarea programului de lucru în cazul încheierii contractelor de muncă cu timp parțial; acordarea de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau a unui spor de minim 100% angajaților care
sdesfășoară activitate în zilele de sărbători legale prevăzute în lege; acordarea repausului săptămânal; durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore, ce va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore; informarea inspectoratului teritorial de muncă referitor la utilizarea muncii de noapte și negocierea colectivă în vederea încheierii contractelor colective la angajatorii care au un număr de minim 10 angajați.