Anveloparea termică, greu de realizat

 

Mai toate administraţiile locale din Valea Jiului au depus şi obţinut finanţare pentru proiectele de reabilitare termică a unor imobile.
Numai că nu se găsesc constructori interesaţi de aceste proiecte.  Autorităţile locale de la Vulcan au scos la licitaţie, din nou, proiectul de lucrări pentru realizarea obiectivului ”Reabilitare termică blocuri din municipiul Vulcan – un plus de căldură pentru cetăţeni”.
”Se intenţionează a se achiziţiona lucrări de execuţie de reabilitare termică pentru 2 blocuri/componente din Municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara, astfel: – Bl. 44, str. B-dul. Mihai Viteazu, nr. 41, sc. (A, B, C, D, E); – Bl. T, str. Fântânelor, nr. 1”, arată documentaţia.
În plus, autorităţile locale menţionează că până acum nu s-a prezentat nicio firmă, iar mai mult decât atât s-a solicitat prelungirea termenului pentru finalizarea lucrării.
”Menţionăm faptul că autoritatea contractantă a făcut demersurile necesare pentru prelungirea duratei contractului, prin transmiterea unui memoriu justificativ înregistrat la autoritatea contractantă cu nr. 19866/16.04.2020, în care se cere prelungirea perioadei de implementare a proiectului având în vedere anularea procedurii de mai multe ori din cauza neprezentării niciunei oferte, dar şi ţinând cont de situaţia actuală (pandemie) în care ne aflăm. Ulterior, a fost emis actul adiţional nr. 1 la contractul de finanţare nr. 4412/06.06.2019, în care se menţionează că perioada de implementare a proiectului a fot prelungită până la data de 30.06.2021. Menţionăm că alegerea procedurii de atribuire a contractului/ contractelor se datorează faptului că iniţial valoarea totală estimată a procedurii a fost de 3.118.604,02 lei fără TVA pentru 4 loturi/ blocuri, din care au fost atribuite 2 loturi/ blocuri, rămânând pentru a fi atribuite lotul 1 – bloc 44, şi lotul 2 -bloc T, a căror valoare totală estimată este de 1.429.964,85 lei fără TVA”, mai arată autorităţile locale. 1.429.964 de lei este valoarea contractului, însă, până acum nicio societate de profil nu a fost interesată de a realiza lucrările.
Cosmin BACIU

Advertisements