Anomalii cu consilierii si primarul de la Uricani

10Consilierii de la Uricani mai au un pic si aprobã Legea lui Arhimede. Asta pentru cã, dupã cum sustine un consilier local, pe ordinea de zi, la punctul 4, primarul Dãnut Buhãescu supune la vot o Hotãrâre de Guvern si o lege a alesilor locali.

Mai exact, potrivit ordinii de zi asedintei din 28, 03,2013, Buhãescu a inclus un proiect care sunã fix asa: „proiect de hotãrâre privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali si a modelului semnului distinctive al calitãtii acestorea”, am încheiat cu exactitate citatul gresit formulat. Asta în timp ce, potrivit Legii nr 393/2004 – privind Statutul alesilor locali, la ART. 8 se scrie: (1) Dupã declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în functie li se elibereazã o legitimatie care atestã calitatea de membru al consiliului, semnatã de primar, respectiv de presedintele consiliului judetean. (2) Consilierii locali si consilierii judeteni primesc un semn distinctiv al calitãti lor de reprezentanti alesi ai colectivitãtii locale, pe care au dreptul sã îl poarte pe întreaga duratã a mandatului. (3) Modelul legitimatiei de consilier si cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului. Cheltuielile pentru confectionarea acestora se suportã din bugetul local. Legitimatia si însemnul se pot pãstra de cãtre consilierii locali, dupã încetarea mandatului, cu titlu evocativ”.

Doar cã Buhãescu supune la vot, iar consilierii locali sunt uluiti. „În acest ritm, în curând, la Uricani votâm Lehea lui Arhimede”, a spus Daniel Moraru, consilier local la Uricani.

Diana Mitrache

Advertisements