Angajații din primării, învățați să scrie proiecte europene

Înscrierile – pe ultima sută de metri A DR Vest și AsociatiaROREG organizează o serie de sesiuni de instruire pentru autoritățile administrației publice locale din orașe, municipii și de la nivelul consiliilor județene.

Cursurile sunt gratuite și vizează vizează îmbunătățirea capacității de a
elabora și implementa proiecte cu finanțare europeană și cuprind tematici care acoperă tot ciclul de viață al unui proiect.
Instruirile vizează exclusiv personalul implicat în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană din cadrul orașelor, municipiilor și consiliilor județene și se vor defășura on-line.
Pentru perioada 2021-2027, localitățile urbane și consiliile județene, din regiunea Vest, în care se înscrie și județul nostru, vor avea posibilitatea de a accesa sume importante din fonduri europene disponibile prin Programele Operaționale sau prin Planul Național de Redresare și Reziliență. „Având în spate peste 20 de ani de experiență în managementul proiectelor cu finanțare europeană, ROREG și ADR Vest, în noul său rol de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Vest 2021-2027, își dorește să vină în întâmpi­narea nevoilor de competențe identificate de autoritățile publice de-a lungul anilor și să formeze resurse umane care pot asigura gestionarea proiectelor complexe”, spun cei de la ADR Vest.
Instruirile vizează exclusiv personalul implicat în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană din cadrul orașelor, municipiilor și consiliilor județene și se vor defășura on-line, după următorul
calendar:
Documentații tehnico – economice, în perioada 16 – 20 Mai 2022
Se vor aborda: elaborarea temei de proiectare și a caietului de sarcini pentru achiziția serviciilor de proiectare DALI/SF/PT(după caz), verificarea documentației tehnico-economice aferentă proiectului, obținerea certificatului de urbanism și autorizației de construire, documente de proprietate.
Achiziții publice, în perioada 6 – 10 Iunie 2022
Se vor aborda teme ca: legislație achiziții, managementul contractului de achiziții, plan de achiziții, derulare
procedura de atribuire.
Planificare strategică: în perioada 20 – 24 Iunie 2022
Întâlnirile vizează: elaborarea și
implementarea strategiilor integrate de dezvoltare, principiul parteneriatului în elaborarea strategiilor locale, etape principale de accesare a fondurilor europene.
Management de proiect: în perioada
4 – 8 Iulie 2022
Acesta care cuprinde: ciclul de viață al unui proiect, elaborare cerere de finanțare, buget proiect, urmărirea implementării proiectelor.
Formarea este asigurată de o echipă
de lectori autorizați, cu experiență în domeniu. Fiecare sesiune de instruire se va desfășura pe parcursul a 5 zile, câte 8 ore pe zi, numărul maxim de cursanți pentru fiecare sesiune fiind de 25 de persoane.
Înscrierile pot fi făcute până cel mai târziu la data de 11 mai 2022, ora 23.59, la linkul următor: https://bit.ly/3OQpC04
Având în vedere numărul limitat de locuri disponibile, după terminarea perioadei de înscriere, vom anunța pe
e-mail participanții selectați.
Diana Mitrache