Pentru cã paza bunã trece primejdia rea, imediat ce s-a primit informatia de la ISU Hunedoara, cã Valea Jiului se aflã de duminicã, de la ora 16,00 la ora 23,00 sub CORD PORTOCALIU de precipitatii abundente, s-a convocat o sedintã operativã a Comandamentului pe care s-a instituit la Apã.
Vom urmãri permanent evolutia precipitatiilor si vom evalua în timp real situatia din teren, astfel încât sã putem interveni în mod operativ, imediat, cu echipe si utilaje acolo unde va fi nevoie.  Sperãm sã trecem cu bine si peste aceastã nouã provocare pe care ne-o pune în fatã natura, în aceastã varã atât de capricioasã pânã în prezent. Pentru interventiile operative în cazul unor situatii de urgentã în aceastã perioadã Apa Serv are pregãtite echipe si echipament specific dupã cum urmeazã, coordonate la nivel central de Director General Costel Avram, Sef Departament Productie Ionicã Cristian, Sef Departament Exploatare Florin Donisa:
Petrila: ing. Benke Alexandru, 4 muncitori, autocombinata pentru canalizare, buldoexcavator, motopompa, masina transport.

Petrosani: ing. Pavel Romulus, 8 muncitori,  autocombinata pentru canalizare, buldoexcavator, motopompa, 2 masini transport.

Vulcan-Aninoasa: ing. Mihai Costel, 4 muncitori, autocombinata pentru canalizare, motopompa, masina transport.

Lupeni-Uricani: ing. Maxer Aurelian, 4 muncitori, autocombinata pentru canalizare, buldoexcavator, motopompa, masina transport. În functie de evolutia fenomenelor  periculoase efectivul de muncitori si utilaje poate fi mãrit.
CONDUCEREA APA SERV VALEA JIULUI