• Zona de distracții – se vor realiza locuri de joacă pe grupe de vârstă;
• Căsuțe în copac cu tematici (Albă ca Zăpada, 101 Dalmațieni, Hansel&Gretel, șamd); se vor realiza ringuri de dans inteligente cu senzori de mișcare;
• Zona de relaxare – se va construi un mini-muzeu în aer liber cu tematica zonei
• Cinematograf în aer liber
• Zona enciclopedică – se va realiza o zonă de observator – astronom; o zonă „Știați că…/Aflați că…” despre științe, mediu

Sunt doar câteva din
obiectivele pe care le are în vedere municipalitatea de la Lupeni, care a scos la licitație un contract în valoare de 1.323.000 de lei în vederea realizării documentațiilor tehnico-
economice privind obiectivul de investiții ”Regenerare urbană în zona de EST a municipiului Lupeni”.
”Obiectul achiziției îl reprezintă Elaborare Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic, Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și Detalii de Execuție și Asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare, inclusiv stații de pompare ape uzate, în municipiul Lupeni, județul Hunedoara””, arată documentul.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt reglarea regimului precipitațiilor; reducerea amplitudinii scurgerilor acvifere de suprafață; reducerea pericolului alunecărilor de teren;
”Oferă locuitorilor zonelor urbane și nu numai surse de sănătate și oaze de liniște; Reducerea temperaturii din oraș, prin procesul de evapotranspirație, zonele verzi reprezintă o „comoară” de răcoare la apus, având un impact benefic asupra microclimatului; Contribuie la diminuarea stresului vieții urbane; Susține sistemul urban din punct de vedere social și ecologic; Contribuie la îmbunătățirea calității aerului prin absorbția substanțelor poluante; Constituie un habitat pentru o varietate de păsări, animale și insecte; Prin valoarea amenajării lor peisagistice, spațiile verzi dau identitate așezărilor umane, constituind „o artă accesibilă, ușor de înțeles și apropiată tuturor, pentru că folosește elemente naturale ce exercită o atracție spontană”; Poate juca un rol semnificativ în dezvoltarea turistică a zonei; Atractivitatea pentru investiții și pentru oferta de noi locuri de muncă Pentru realizarea obiectivului de investiții se propun 7 zone de interes după cum urmează: a) Zona administrativă pe care se va construi o clădire administrativă și grupuri sanitare pentru vizitatori și angajați;
b) Zona de agrement – aici se va amenaja un lac artificial în suprafață de cca. 5000 mp, se vor monta pontoane de jur împrejurul lacului; se va construi un spațiu de relaxare și se va achiziționa mobilier specific; c) Zona de distracții – se vor realiza locuri de joacă pe grupe de vârstă; se vor construi căsuțe în copac cu tematici (Albă ca Zăpada, 101 Dalmațieni, Hansel&Gretel, șamd); se vor realiza ringuri de dans inteligente cu senzori de mișcare; d) Zona de relaxare – se va construi un mini-muzeu în aer liber cu tematica zonei (minerit și ținutul momârlănesc); se vor monta hamace (cu lămpi de gaz pentru încălzire, iarna); se va monta mobilier urban și se va construi o bibliotecă în aer liber; e) Zona cinema – se va construi un cinematograf în aer liber în zona parcării principale, atât pentru automobile cât și pentru picnic; f) Zona sport – se vor construi terenuri de sport (Tenis de câmp cu balon pentru lunile reci, teren oină, baschet, volei,etc); se va construi un skateparc și un parc de aventură (pereți verticali de cățărare, tiroliană, etc) și o zonă pentru activități motrice-senzoriale; g) Zona enciclopedică – se va realiza o zonă de observator – astronom; o zonă „Știați că…/Aflați că…” despre științe, mediu, etc. Pentru implementarea obiectivului de investiție sunt necesare și: – Amenajarea de alei pietonale din materiale prietenoase cu natura; – Aducerea pe amplasament a utilităților necesare (iluminat public al amplasamentului, cișmele cu apă potabilă, canalizare pentru grupuri sanitare și apă pentru udat spații verzi, energie electrică pentru clădirea administrativă, căsuțe în copac, iluminat, etc); – Realizare de zone verzi înierbate udate automat cu pante care permit întreținerea mecanizată; – Plantare de arbuști cu valoare estetică, adaptați climatic și ușor de întreținut, plante cățărătoare, plante perene florifere, arbuști și arbori de talia I, II și III; – Realizarea iluminat public al aleilor pietonale; – Dotarea cu mobilier urban inteligent, anti vandal; – Construirea unor grupuri sanitare în cele 7 zone mai sus menționate; – Instalarea unui sistem de supraveghere video cu detectare automată a vandalizării; – Instalarea unei instalații de tip Wi-Fi pentru acces la internet; – Instalarea unui sistem de „radioficare virtual” (fără difuzoare) cu dublu scop: muzică ambientală pentru utilizatorii de telefoane smart care doresc să asculte în căști muzică ambientală și informații ale primăriei (internet) sau informații de utilizare și orientare pentru persoane cu dizabilități de vedere. Pentru persoane cu dizabilități de auz se va monta un panou de informate tip ecran TV, precum și un sistem de lumini pentru alarmare; – Dotarea cu echipament de întreținere a zonei amenajate și a dotărilor; – Realizarea unor zone de parcare”, mai notează documentul.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional.
Monika BACIU