C ălin Petru Marian, Prefectul Județului Hunedoara a transmis un mesaj tranșat operatorilor economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL) pe raza administrativă a județului Hunedoara. Siguranța oamenilor este mai presus de orice și nimeni nu poate merge ”în paralel” cu legea, a precizat reprezentantul Guvernului în teritoriu.

Două luni, mai multe instituții cu responsabilități în domeniu au ”periat” tot ce înseamnă benzinărie sau stație GPL din județul Hunedoara, ca urmare a unui ordin al Prefectului Județului Hunedoara, după tragedia de la Crevedia. Nu au fost constatate deficiențe foarte grave, însă chiar și așa sancțiunile totale aplicate au depășit 1,1 milioane de lei pentru neregulile constatate de echipele de verificare. Au fost date și avertismente, precum și termene de conformare, la finalul cărora operatorii ”Vreau să dăm un semnal că nimic nu e mai presus de lege. Dorim ca oamenii să fie puși pe primul loc. Oamenii trebuie să înțeleagă că instituțiile statului veghează pentru siguranța lor, precum și la buna colaborare între cei care oferă servicii și cei care primesc servicii. Nu am încercat neapărat să împiedicăm funcționarea agenților economici, dar acolo unde s-a impus s-au dat și contravenții. Trebuie să înțelegem toți că e foarte important este să se funcționeze în spiritul și litera legii, iar oamenii să nu mai fie puși în pericol. Agenții economici trebuie să priceapă că tot ceea ce înseamnă normative, care au fost făcute în urma unor studii tehnice temeinice, trebuie respectate. Nu voi admite ca cineva să meargă în paralel cu legea! Nu vrem să omorâm agenții economici, dar siguranța oamenilor este mai presus de orice. Unii, din păcate, ați văzut că au crezut că pot face orice. Nu se mai poate face orice și oricum în România”, este mesajul tranșant transmis de Prefectul Județuluu Hunedoara, Călin Petru Marian.
La nivelul județului Hunedoara au fost identificate un număr de 75 stații de distribuție și comercializare a carburanților, inclusiv GPL. În urma activităților de control, s-a constatat că 3 obiective au fost închise și dezafectate, iar 3 aveau activitatea temporar suspendată prin decizie proprie.

A proape 600 de contravenții
Situația stațiilor funcționale de distribuție și comercializare a carburanților, inclusiv GPL se prezintă astfel: -stații PECO: 33; stații mixte: 29; stații GPL:10.
Din punct de vedere al comercializării buteliilor cu GPL, la nivelul județului Hunedoara au fost identificați 63 operatori economici, clasificați după forma de constituire astfel: 27 Stații PECO ce comercializează și butelii cu GPL; 36 alți Operatori Economici ce comercializează și butelii cu GPL.
Activitățile de control s-au desfășurat atât la sediul/punctele de lucru ale operatorilor economici cât și în trafic în cazul autovehiculelor destinate transportului carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora inclusiv gaze petroliere lichefiate (GPL).
Pe timpul controalelor s-a urmărit verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind depozitarea, transportul, distribuirea, utilizarea și comercializarea carburanților, lubrifianților și produselor derivate ale acestora inclusiv gaze petroliere lichefiate (GPL).
În perioada de referință, pe timpul activităților de control au fost constatate 630 deficiențe, fiind aplicate 588 sancțiuni contravenționale (198 amenzi în cuantum de 1.175.000 lei și 390 avertismente).

Ce deficiențe s-au găsit
Potrivit informațiilor oficiale, principalele deficiențe constatate pe timpul activităților de control au constat în neasigurarea personalului de deservire autorizat; neobținerea certificatului de examinare „in situ” pentru instalațiile SKID GPL; neasigurarea condițiilor necesare pentru ca fiecare lucrător să primescă o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă; neactualizarea Planului de prevenire a poluărilor accidentale; nerespectarea perioadelor de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto; utilizarea la efectuarea transportului rutier a autovehiculelor care prezintă defecțiuni tehnice; utilizarea la efectuarea transportului rutier a unui autovehicul care nu deține licența de transport conform reglementărilor în vigoare; exploatarea necorespunzătoare a instalației electrice în condiții ce pot genera suprasarcină/supraîncălzire pe circuit și inițierea unui incendiu sau degajare de fum; dotarea insuficientă a obiectivelor cu mijloace de primă intervenție (stingătoare portabile și/sau transportabile) și sau exploatarea necorespunzătoare a acestora; lipsa autorizației de securitate la incendiu sau pierderea acesteia precum și nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii acestora: nfixarea pe sol a rastelelor de butelii în vederea prevenirii răsturnării acestora.
Totodată, ca urmare a deficiențelor constatate pe timpul controlului, au fost dispuse 642 măsuri, respectiv: 3 măsuri de retragere a autorizațiilor/avizelor/documentelor de funcționare/ comercializare/transport; 3 măsuri de suspendare a activității operatorilor economici; 6 măsuri de închiderea activității operatorilor economici; 392 măsuri de remediere a Deficiențelor/Disfuncționalităților/Neregulilor constatate și 238 alte măsuri.
Acțiunile de control s-au desfășurat până la data de 31.10.2023 și au fost efectuate în colaborare cu ISCIR, CN-CCIR, ARR Garda Naţională de Mediu – Comisariatul județean Hunedoara;. ISCTR , Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara, Biroul Vamal Hunedoara, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara și Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara.
Totodată, a fost cooptat ca activitate suport, pentru desfășurarea activităților de control și Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în vederea furnizării operative a informațiilor referitoare la operatorii economici de pe raza județului Hunedoara, din categoria obiectivelor mai sus menționate.
Carmen COSMAN – PREDA