Un nou sediu pentru pasapoarte va fi realizat la Deva.  Guvernul a aprobat proiectul privind  transmiterea unei cereri cãtre Consiliul Local al Municipiului Deva, judetul Hunedoara, în scopul adoptãrii de cãtre acesta a unei hotãrâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Deva în domeniul public al  statului, în vederea dãrii în administrarea Institutiei Prefectului – Judetul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
Institutia Prefectului – Judetul Hunedoara este interesatã de preluarea în administrare a unui  imobil, constructie în suprafatã utilã de 173 mp, situat în municipiul Deva, judetul Hunedoara, aflat în proprietatea  publicã a municipiului Deva si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judetul Hunedoara, în vederea amenajãrii unui spatiu de depozitare a arhivei Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Hunedoara.

“Demersul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Hunedoara este motivat de faptul cã, în prezent, acesta se confruntã cu o lipsã acutã de spatii necesare depozitãrii arhivei si desfãsurãrii în conditii optime a activitãtii serviciului. În prezent, imobilul susmentionat nu are nicio utilizare, fiind lipsit de cãi de acces, nu este racordat la utilitãti si practic este lipit de încãperile Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Hunedoara în care se gãseste arhivã si ghiseele de preluare a cererilor, fiind despãrtit de sediul serviciului de un perete de rigips”, aratã documentele Executivului.  Spatiul identificat este usor de integrat în cadrul sediului Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Hunedoara din punct de vedere al instalatiilor de încãlzire si a celei electrice si corespunde ca spatiu suplimentar pentru depozitarea arhivei în conformitate cu dispozitiile Legii Arhivelor Nationale.

“Precizãm faptul cã Primãria Municipiului Deva si-a exprimat acordul de principiu cu privire la transmiterea imobilului, constructie în suprafatã utilã de 173, înscris în C.F. 60762-C1-U25, prin adresa nr. 97233/2018”, mai aratã documentele oficiale.
Ani de zile au existat probleme din cauza cozilor care se formau, pe timpul verii, la Serviciul de Pasapoarte. Multi  dintre cetãtenii Vãii Jiului alegeau o variantã mai practicã, si anume se deplasau la Târgu Jiu pentru a-si întocmi  documentele de cãlãtorie.
Cosmin BACIU