A trecut si  perioada serbãrilor de final de an si, atât absolventii de scoli generale, cât si cei de liceu, ori facultãti, sunt asteptati sã se înscrie la agentiile locale de ocupare a fortei de muncã, ca sã fie luati în evidentã.
„Toti absolventii, dupã absolvire, indiferent cã merg sau nu la examenul de Bacalaureat, ori dacã îsi mai continuã studiile, e bine sã se înregistreze le noi în  termen de 60 de zile de la data absolvirii. Acum, data aceasta depinde de nivelul de studii. Dacã vorbim de absolventii de liceu, ei au terminat la sfârsitul lunii mai studiile si au termen pânã la finele lunii iulie sã se  înregistreze pentru a-si cãuta un loc de muncã”, spune Judith Babtan, sefa ALOFM Petrosani.
Dacã nu vor continua studiile, ori nu îsi gãsesc un job, atunci ei pot sã  beneficieze de somaj.
„Trebuie sã îsi caute un loc de muncã, iar dacã nu reuseste în termen de 60 de zile, de la data absolvirii, poate solicita indemnizatia de somaj”, a mai spus sefa ALOFM Petrosani.
Absolventii pot beneficia lunar de indemnizatia de somaj pe o perioadã de jumãtate de an, o singura datã, pentru fiecare formã de învãtãmânt absolvitã. Cuantumul indemnizatiei este o sumã fixã, respectiv 250 lei.
Absolventii institutiilor de învãtãmânt si ai scolilor speciale, în vârstã de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistreazã la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã si se angajeazã cu normã întreagã pentru o perioadã mai mare de 12 luni, beneficiazã de o primã de insertie în cuantum de 1.500 de lei. Aceastã primã de insertie se va acorda în douã transe, respectiv 50% la data angajãrii si 50%  dupã expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
Diana Mitrache