Vrei să devii student la Petroşani? Universitatea Petroşani are o ofertă extrem de atractivă

Universitatea din Petroşani are pentru  anul universitar 2020-2021, la cele 3 facultăţi componente, un număr total de aproape 600 de locuri bugetate de stat (din care o parte sunt destinate tinerilor absolvenţi din liceele rurale), la care se adaugă alte aproape 800 de locuri pentru studiile de licenţă cu taxă.
De asemenea, instituţia de învăţământ superior de la Petroşani pune la dispoziţia absolvenţilor de învăţământ universitar şi posibilitatea extinderii acestora în cadrul specializărilor de master, aici fiind disponibile peste 200 de locuri bugetate de stat şi alte aproape 700 de locuri pentru studiile de master cu taxă.
”Oferta academică a Universităţii din Petroşani, cu care ne prezentăm în faţa viitorilor noştri studenţi şi masteranzi, este una diversificată, având evident ca principal punct de reper ingineria în diverse domenii de activitate, însă avem şi o serie de specializări atractive care ţin de domenii socio-umane. Peste 800 de locuri de licenţă şi master pot fi ocupate la studiile cu finanţare asigurată de stat, însă noi credem că şi locurile disponibile cu plata taxei de şcolarizare sunt deosebit de atractive, având în vedere cuantumul redus al acestei taxe, care este printre cele mai mici de acest fel din ţară. Invităm absolvenţii din acest an, dar şi pe cei din anii precedenţi, să analizeze cu atenţie oferta noastră academică şi să o includă în preferinţele lor pentru continuarea pregătirii universitare şi îi aşteptăm să se înscrie pentru examenul de admitere”, a declarat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universităţii din Petroşani.
Anul acesta, procedura de înscriere pentru oricare din specializările puse la dispoziţie de instituţia de învăţământ superior de la Petroşani se va face exclusiv on-line, prin intermediul platformei dedicate de pe situl Universităţii (www.upet.ro/admitere/), unde sunt disponibile şi toate informaţiile necesare pentru această procedură.
În ceea ce priveşte calendarul admiterii, pentru studiile de licenţă acesta este următorul:

– 6 – 21 iulie – înscrierea candidaţilor. Înscrierile au loc online, pe platforma admitere.upet.ro, iar la sediul universităţii se asigură suportul tehnic de luni până vineri, orele 8.30-15, sâmbăta orele 8.30-12, duminica nu este program cu publicul.

– 22 iulie – afişarea rezultatelor (etapa I)

– 22-24 iulie – depunerea contestaţiilor

– 24 iulie – analiza şi afişarea rezultatelor contestaţiilor

– 23-27 iulie – confirmarea locului ocupat prin concurs:

– depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs

– plata taxei de înmatriculare (30 lei pentru ciclul de studii universitare de licenţă) şi înmatricularea tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi)

– plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă) – restituirea dosarelor candidaţilor respinşi

29 iulie – afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere

31 iulie – parcurgerea de către candidaţii din „Lista de aşteptare” a etapei „confirmarea locului ocupat prin concurs” şi afişarea rezultatelor acestora.

Pentru studiile de master, calendarul admiterii este următorul:

6 – 17 iulie – înscrierea candidaţilor. Înscrierile au loc online, pe platforma admitere.upet.ro, iar la sediul universităţii se asigură suportul tehnic de luni până vineri, orele 8.30-15, sâmbăta orele 8.30-12, duminica nu este program cu publicul.

18 iulie – probă de evaluare a cunoştinţelor la programele de studii de masterat

22 iulie – afişarea rezultatelor (etapa I)

22-24 iulie – depunerea contestaţiilor

24 iulie – analiza şi afişarea rezultatelor contestaţiilor
23-27 iulie – confirmarea locului ocupat prin concurs:
– depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs

– plata taxei de înmatriculare (60 lei pentru ciclul de studii universitare de master) şi înmatricularea tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi)

– plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă) – restituirea dosarelor candidaţilor respinşi

29 iulie – afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere

31 iulie – parcurgerea de către candidaţii din „Lista de aşteptare” a etapei „confirmarea locului ocupat prin concurs” şi afişarea rezultatelor acestora.

Detalii complete despre oferta academică, conţinutul dosarului de admitere şi departajarea candidaţilor regăsiţi pe situl Universităţii din Petroşani, la secţiunea admitere.

Advertisements