Programele pentru antreprenori se reiau on-line la Universitatea din Petroşani

Perioada de suspendare a cursurilor în ţara noastră a impus şi o pauză şi celor de la Universitatea din Petroşani, însă, proiectele europene se reiau acum pe rând.
Unul dintre cele mai importante proiecte, cel în care studenţii sunt învăţaţi cum să devină antreprenori, a început de câteva zile, iar coordonatorii spun că au fost nevoiţi să se adapteze la noile normative impuse.
„De la data de 15.05.2020 au fost reluate activităţile suspendate, ca urmare a măsurilor impuse de răspândirea COVID 19, pentru implementarea Proiectului POCU/379/6/21/125144 ,,EU – ANTREPRENOR – creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă prin inovare antreprenorială”, ce este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, OS.6.7, 6.9, 6.10, care se va derula pe perioada 27 mai 2019 – 27 mai 2021. Toate activităţile care se derulează în această perioadă au impus proceduri noi de revizuire pentru realizarea în mediul on-line. Astfel, au avut deja loc prin intermediul aplicaţiei ZOOM, o serie de activităţi precum: schimbul de experienţă şi atelierul antreprenorial, la care au participat studenţii din grupul ţintă, antreprenorul invitat şi cadrele didactice implicate în proiect, acţiune care s-a dovedit a fi un real succes pentru toţi participanţii”,  a spus conf. univ. dr. ec. Maria Ciurea, expert evaluare inovare şi parteneriat, din cadrul Universităţii din Petroşani.
Nu mai puţin de 450 de studenţi învaţă să fie buni pe piaţa muncii şi chiar să îşi deschidă o afacere la finalul cursurilor. Universitatea din Petroşani a lansat proiectul anul trecut, iar acesta se derulează pe o perioadă de 24 de luni, având o valoare totală de peste  7, 780 milioane de lei.
Grupul ţintă este constituit din personal didactic din învăţământul terţiar universitar, 450 de studenţi din anii terminali de licenţă (300 de la  universitatea Petroşani, 150 – Universitatea Bucureşti) din care 305 studenţi proveniţi din mediul rural, studenţi netradiţionali şi aparţinând minorităţii romă, 50 de cadre didactice participante la focus-grupuri, iar alţi 200 de elevi vor fi sprijiniţi să participe în vizite reciproce la nivelul celor două universităţi.
Diana Mitrache