Strategie pentru dezvoltarea ecoturismului aprobatã de Guvern

Guvernul a aprobat Strategia nationalã de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune si  obiective – 2019-2029.
Dezvoltarea durabilã în turism este o necesitate, iar legãtura între turism si mediu este mult mai puternicã decât în cazul altor industrii. Colaborarea dintre autoritãti (care dispun de instrumente legislative, economice, sociale), agenti economici (care initiazã proiecte de amenajare si servicii  turistice), cei ce militeazã pentru protectia mediului si pãstrarea mostenirii  culturale, prestatori locali de servicii turistice, turoperatori si agentii de turism si, nu  în ultimul rând, turisti, ca beneficiari, este absolut necesarã pentru dezvoltarea durabilã a turismului.
Simpla conservare si  prezervare a naturii poate asigura durabilitatea unei zone protejate însã  dezvoltarea ei se realizeazã printr-o schimbare de perspectivã asupra potentialului economic al acesteia. Acest potential, cel mai simplu  este generat prin turism dacã vorbim despre zone cu  patrimoniu natural. În ultimul timp s-a manifestat tot mai pregnant tendinta dezvoltãrii industriei turismului, prin întoarcerea sa cãtre naturã si valorile culturale autentice.
“Ecoturismul reprezintã cea mai valoroasã formã de manifestare a turismului durabil. Aceastã formã de turism are ca scop principal conservarea mediului si pune accent pe educatia turistilor în ceea ce priveste  protejarea si conservarea mediului. Mai mult, ecoturismul rãspunde provocãrilor de mediu implicând comunitatea localã în protejarea si conservarea naturii si biodiversitãtii care, în schimb, furnizeazã acesteia sursa si stimulentele pentru dezvoltare economicã si bunãstare. În plus, faciliteazã educarea comunitãtii,  angajamentul si participarea activã a acesteia, reusind  astfel sã contureze comunitãti responsabile si implicate”, aratã documentul.
Obiectivul general este crearea conditiilor de  dezvoltare a ecoturismului la nivelul ariilor naturale  protejate si în zonele din vecinãtatea acestora, prin dezvoltarea unei retele de destinatii ecoturistice recunoscute si prin realizarea de produse ecoturistice competitive pe plan national si international.
“Ariile naturale protejate detin atuuri importante pentru dezvoltarea activitãtilor recreative, activitãti care pot aduce avantaje importante, atât celor care le administreazã, cât si comunitãtilor locale. Desi este destul de greu de mãsurat, iar de cele mai multe ori rezultatele sunt greu de observat pe termen scurt, turismul este unul dintre putinele sectoare economice prin care se poate realiza  dezvoltarea durabilã a acestor zone”, mai noteazã documentul.
La nivelul judetului Hunedoara o singurã pensiune este clasificatã ca fiind  destinatie ecoturisticã. Aceasta se aflã în comuna Sãlasu de Sus, sat Nucsoara, Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului.
Cosmin BACIU

Advertisements