Medicii lasã soferii fãrã permis

Codul Rutier a fost modificat dupã Crãciun, fiind introdusã obligativitatea medicilor de a trimite la un control o persoanã care are o afectiune ce nu permite detinerea unui permis auto. Dacã soferul nu face controlul medical recomandat, medicul va informa Politia Rutierã, iar soferul în cauzã va rãmâne fãrã permis. Legea prin care a fost modificat Codul Rutier prevede si amenzi pentru medicii si clinicile care nu vor respecta obligatiile legale.
Legea a fost promulgatã pe 27 decembrie si presupune cã, în cazul în care unitatea de asistentã medicalã autorizatã a stabilit cã persoana este inaptã medical pentru a conduce un autovehicul, medicul  va comunica diagnosticul Politiei Rutiere. Prin modificãrile aduse, nu numai medicul de familie poate face acest lucru, orice medic fiind obligat sã trimitã la un control de specialitate un sofer care  suferã de afectiunile prevãzute de ordinul ministrului sãnãtãtii.
De exemplu, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite pentru  candidatii ori conducãtorii auto care  prezintã afectiuni ale aparatului locomotor care fac periculoasã conducerea unui autovehicul. Pentru candidatii si conducãtorii auto care sunt dependenti de alcool, permisele de conducere nu se elibereazã sau nu se reînnoiesc. Acest lucru se poate face  „dupã o perioadã de abstinentã doveditã si numai cu conditia existentei unui aviz  medical autorizat, precum si a unor  controale medicale periodice“, prevede ordinul ministrului sãnãtãtii.
Nu sunt trecute cu vederea nici persoanele care au suferit un transplant de organe sau un implant artificial, „care afecteazã capacitatea lor de a conduce“. Documentul mai prevede si o regulã generalã: „Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidatilor ori conducãtorilor auto care prezintã afectiuni care nu sunt mentionate în prezentele norme minime, dar sunt susceptibile de a constitui sau de a genera o incapacitate functionalã care poate afecta siguranta rutierã“.
Diana Mitrache

Advertisements