Taxe majorate cu peste 20 de procente

Cresc taxele si impozitele locale de la Vulcan. Valoarea acestora creste cu procente cuprinse între 20 si 50%.  Potrivit edililor, raxa de divort creste cu 50%, în timp ce taxele si impozitele care se plãtesc pentru imobile cresc cu 20 de procente. Singurele taxe care rãmân neschimbate sunt cele pentru autoturisme.
“Hotãrârea Consiliului Local adoptatã în sedinta ordinarã din 18 decembrie, privind Taxele si Impozitele locale, pentru anul 2019, aduce urmãtoarele modificãri:  taxa de divort – se majoreazã cu 50%. Impozitele pentru clãdiri, vor fi calculate conform Legii Codului Fiscal, la un coeficient de 0,1, în conditiile în care Legea prevede ca marjã de impozitare între 0,08 – 0,2. Concret , pentru proprietarul unui apartament cu o suprafatã de 63 mp, în Zona A, impozitul pentru 2019 va creste de la 145 lei ( valoarea din 2018) la 180 lei.  Impozitele pentru terenuri, se calculeazã conform Codului Fiscal, în functie de zonã, categorie si destinatie, cu o majorare de 20% la hectar, astfel: în cazul terenurilor cu constructii: în cazul unui teren construit de 100 mp intravilan din zona A, impozitul din 2018 a fost de 60,42 lei. În 2019 prin aplicarea majorãrii de 20% impozitul va fi de 72,50 lei. În cazul unui teren construit de 100 mp intravilan în zona D, impozitul pe 2018 a fost de 14,10 lei. În 2019 va fi de 16,92 lei. În cazul terenurilor agricole, livezi, fânaturi, pãsuni si alte tipuri de terenuri, majorarea este tot de 20% la hectar, fatã de 2018, cu valori de impozitare în functie de zona si categoria de teren”, aratã autoritãtile locale de la Vulcan.  În schimb, impozitele pentru masini rãmân la fel.Hotãrârea a fost adoptatã cu 12 voturi pentru si 7 voturi împotrivã.
Monika BACIU

Advertisements