Doritori sã învete carte!

Lupenii care sunt inclusi în proiectul Bahtalo sunt doritori sã acumuleze noi cunostinte. Autoritãtile locale de la Lupeni, cele care implementeazã proiectul, sustin cã nu s-au asteptat ca aceste cursuri sã aibã un succes atât de mare.
Ba mai mult, Lucian Resmeritã, primarul municipiului spune cã dacã ar mai fi  existat si alte cursuri, si aici s-ar fi ocupat numãrul de locuri puse la dispozitia beneficiarilor.
“Dacã am mai fi avut alte programe de cursuri de reconversie, sunt convins cã le-am fi ocupat. Numãrul participantilor la cursuri este foarte mare. Oamenii sunt receptivi. Noi nu ne axãm doar pe omul respectiv, pe cel care vine la curs, ci pe întreaga familie. Copiii merg la grãdinitã, primesc o sumã de bani din partea noastrã, pe pãrinti încercãm sã îi reprofilãm pe diferite meserii”,  a declarat Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.  Participarea la programele de formare profesionalã este subventionatã cu 5 lei/orã, programele fiind adresate locuitorilor cu domiciliul în cartierele Tineretului (blocurile D1, D2, D3, D4, B10, B11, G8) sau Viitorului (blocurile M1, M1B, B5, K2B).  Cursurile sunt efectuate în mai multe domenii si au o duratã cuprinsã între 3 si 5 luni. Astfel, se vor oferi  calificãri pentru: zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor (5 luni), brutar patiser preparator fãinoase (5 luni), lucrãtor în morãrit si panificatie (3 luni), îngrijitor bãtrâni la domiciliu (3 luni), îngrijitor copii (3 luni), confectioner ansamblator articole din textile (3 luni), lucrãtor în structuri pentru constructii (3 luni).  ”Încercãm prin acest proiect sã avem mai multe obiective, dar cel mai important lucru este acela cã dorim ca acesti oameni care sunt implicati sã se integreze în societatea noastrã. Proiectul se adreseazã oamenilor care nu lucreazã, care nu îsi trimit copiii la scoalã, care nu îi  încurajeazã sã meargã la muncã. Nu putem trãi o viatã asa, cu ajutor social. Vom  înfiinta 10 noi firme care vor primi cam 25.000 de euro si facem în asa fel încât sã  integrãm acesti oameni în societatea noastrã”, a declarat Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni, atunci când a prezentat acest proiect de anvergurã. Un proiect de peste  26 de milioane de lei pentru comunitãtile marginalizate este implementat în municipiul Lupeni. Acesta se adreseazã comunitãtilor marginalizate din cartierele Viitoruliu si Tineretului. “Bahtalo!  Împreunã combatem sãrãcia si discriminarea” este numele proiectului prin care autoritãtile locale, alãturi de parteneri privati îsi doresc sã reducã sãrãcia.
Monika BACIU

Advertisements