O broscuță verde, inventariată în Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina

Un brotăcel verde a fost găsit în Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina. Acesta a fost descoperit în timpul acțiunilor de inventariere a florei și faunei parcului natural. Potrivit reprezentanților Parcului Natural, brotăcelul are o importanță comunitară în lanțul trofic.

În România este o broască comună și se întâlnește pretutindeni unde există apă și arbori, tufișuri sau stuf, de la șes până la altitudine de 1000 m în munții Carpați. În timpul verii trăiește pe arbori, tufișuri sau stuf. Datorită discurilor sale adezive de pe degete se cațără cu ușurință pe arbori și tufișuri și execută uriașe salturi prin aer. Când este vreme frumoasă șade pe fața frunzelor, iar când este vreme ploioasă se prinde pe dosul frunzelor. Este acvatic numai în perioada scurtă de reproducere. Brotăcelul poate fi crescut în acvariu. În captivitate poate trăi până la vârsta de 22 ani.
Aria naturală este situată în Munții, în partea sudică a județului Hunedoara, pe teritoriile administrative ale comunelor Baru, Boșorod, Bănița, Orăștioara de Sus și Pui. Parcul Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina a fost declarat arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate) și se întinde pe o suprafață de 38.184 hectare.
Din anul 2007 este protejat atât ca propunere de sit de importanță comunitară cât și ca arie de protecție specială avifaunistică pentru rețeaua ecologică europeană Natura 2000, în vederea conservării
habitatelor naturale și a speciilor de plante și animale sălbatice de interes comunitar.
Scopul creării parcului natural este protecția și conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacțiunea activităților umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică și culturală, cu o mare diversitate biologică.
Monika BACIU

Advertisements