Au început evaluările la gimnaziu

P este 3.000 de elevi de gimnaziu au început examenele. Vorbim despre cei din clasele mici, care susțin probele la limba română și, apoi, la matematică, ori științe ale naturii, la cei mici. Evaluările Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, au debutat în data de 12 mai, când 3.198 de elevi din clasa a VI-a vor susține proba scrisă de Limbă și comunicare, pentru ca în 13 mai, aceeași elevi să susțină proba scrisă la Matematică și Științe ale naturii. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar, la finalul clasei a IV-a, include trei probe care vor fi susținute de cei 3.015 de elevi din județul nostru astfel: proba de Limba română – în 18 mai, proba de Matematică – în 19 mai, iar joi, 20 mai, un număr de 94 de elevi care studiază în clase cu predare în limbile minorităților naționale, vor susține proba de Limba maternă.
Competențele fundamentale dobândite de elevii clasei a II-a vor fi evaluate pe parcursul probelor susținute de cei 2.718 de elevi din județ în zilele de: 25 mai – Limbă română și limba maternă (scris), 26 mai – Limbă română și limba maternă (citit), 27 mai – Matematică (scris). Vineri, 28 mai, 88 de elevi care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă, susțin proba de Limba română pentru minoritățile naționale (scris și citit). Evaluările Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi susținute de elevii tuturor unităților de învățământ, prin participare fizică, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, conform calendarului aprobat, indiferent de scenariul după care se organizează activitățile didactice la nivelul unității.
Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de 30 de minute pentru fiecare test administrat elevilor din clasa a II-a, respectiv, de 60 de minute pentru testele administrate elevilor din clasele a IV-a și a VI-a. Rezultatele evaluărilor vor fi comunicate doar părinților elevilor. Cele obținute de elevii claselor a II-a și a VI-a vor fi utilizate pentru elaborarea unor planuri individualizate de învățare, iar cele ale elevilor din clasele a IV-a, vor avea rol de diagnoză de sistem la nivelul ciclului primar de învățământ.

Diana Mitrache

Advertisements