Valea Jiului ar putea beneficia de o investitie de circa 20 de milioane de euro. Este vorba de transportul ecologic care ar urma sã lege toate localitãtile Vãii Jiului.
Investitia este estimatã la 20 de milioane de euro, iar Consiliul Judetean Hunedoara a alocat municipalitãtii de la Vulcan, pentru cã aici va fi comandamentul de control, suma de 845 de mii de lei. “Sãptãmâna trecutã a avut loc sedinta Consiliului Judetean în care noi, Primãria si Consiliul Local facem un proiect pentru înfiintarea în Valea Jiului a unei linii de masini electrice, transportul în comun de la Uricani si pânã la Lonea. El se numeste green-line, la care am solicitat cã partner Consiliul Judetean, care vine si sprijinã financiar tot ceea ce trebuie sã facem noi pentru a demara acest proiect. Este prima transã de bani care o alocã CJH operatiilor ce trebuie sã le facem pentru a demara acest proiect. Suntem în faza în care am tatonat terenul, ce ar trebui sã facem sã obtinem finantarea, ce operatii trebuie sã facem pânã la scoaterea la licitatie a proiectului? Din acest proiect fac parte toate localitãtile din Valea Jiului si Consiliul Judetean, ca partener în acest proiect”, a spus Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan.
Mai mult decât atât, dacã proiectul se va realiza, la Vulcan va fi statia.  Programul Operational Regional (POR) 2014 – 2020 este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 2014 – 2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale si de investitii, în concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015.
“Depoul de masini va fi stabilit la Vulcan, în vechea halã de la IPSUREEM care am cumpãrat-o noi, în acea halã sã putem face acea remizã de masini pentru masinile care vor deservi Valea Jiului. Noi, Vulcanul suntem promotorii acestui proiect”,  a mai spus sursa citatã.
Suma aferentã acestui proiect, ambitios, este de circa 20 de milioane de euro.
“Sumele pentru acest proiect sunt foarte frumoase: pentru infrastructurã 10 milioane de euro si pentru dotãri încã 10 milioane de euro. În total ar fi 20 de milioane de euro. Infrastructura înseamnã drumul pânã în zona unde va fi depoul, drumul pe care vor circula aceste masini, statiile de oprire pentru cãlãtori, iluminatul în zonele respective, crearea a douã statii de încãrcare la Uricani si Lonea, aparatele ce se pun în statiile de oprire care vor prezenta momentul în care apare autobuzului, iar la dotare e vorba efectiv de masini, care dupã studii ar însemna cam 15-20 de autobuze, care vor circula din 20 în 20 de minute de la Uricani la Lonea”, a mai spus primarul din Vulcan.
Autoritãtile locale din Valea Jiului s-au asociat cu CJH pentru realizarea proiectului. Obiectul Acordului de asociere este asocierea mai multor unitãti administrativ teritoriale în vederea dezvoltãrii în comun a unui sistem de transport public de cãlãtori, curat si eficient din punct de vedere energetic, prin promovarea Proiectului de dezvoltare zonalã: ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petrosani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”, mai aratã proiectul de hotãrâre aprobat în CL Vulcan.
Monika BACIU