Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – Hunedoara, al cărei președinte este prefectul județului, Călin-Petru Marian, a validat joi 81 solicitări în baza Legii nr. 231/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1991.
Membrii comisiei de fond funciar au analizat cererile locuitorilor din 10 comune și orașe hunedorene și au stabilit drepturile de proprietate privată pentru aceștia, în suprafață totală de aproape 190.000 metri pătrați.
Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a comisiei au mai fost discutate și analizate solicitări de punere în executare a unor sentințe civile irevocabile, cereri de îndreptare a unor erori materiale și analiza cauzelor în justiție în care Comisia Județeană este parte precum și măsurile care trebuie luate.
Comisia județeană de fond funciar se întrunește de două ori pe săptămână, pentru ședințe tehnice și pentru analiza solicitărilor de validare.