M inisterul Antreprenoriatului și Turismului a anunțat că va finanța 700 de proiecte în cadrul programului Femeia Antreprenor. Granturile sunt de 200.000 de lei și, de această dată, au fost câteva criterii în plus, care au dus la selectarea proiectelor câștigătoare, printre care și
înregistrarea la OSIM.
Cererile care
primesc finanțare au fost selectate din peste 1.000 eligibile.
Aplicantele au la dispoziție maximum 20 zile de la data primirii deciziei privind admiterea la finanţare, ca să se încsrie în proiect, termenul maxim de transmitere fiind 17 februarie 2023.
Prin program se acordă finanțare de până la 200.000 de lei.
Înregistrarea mărcii la OSIM a fost acum o cerință obligatorie pentru a obține 100 de puncte în cadrul programului Femeia Antreprenor. Este un criteriu care se punctează cu 10 puncte în grila de punctaj și care este decisiv în obținerea finanțării.
Procedura de înregistrare a unei mărci la OSIM durează minim 8 luni, iar dovada deținerii unui drept de proprietate industrială va trebui justificată și depusă la data decontului în cadrul proiectul Femeia Antreprenor.
Acest criteriu a făcut, de acaestă dată, departajarea.
Lista cu proiectele câștigătoare poate fi consultată aici: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fturism.gov.ro%2Fweb%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2FFemeiaAntreprenorStadiu18012023.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
Diana Mitrache