5000 de lei este valoarea documentatiei care trebuie întocmitã pentru desfiintarea platformei de stocare temporare a deseurilor de la Dâlja Mare, din Petrosani.
Consiliul Judetean Hunedoara a scos la licitatie proiectul, iar ofertele se pot depune pânã în data de 24 mai. „Întocmire D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii „Desfiintare platforma de stocare temporarã a deseurilor din Municipiul Petrosani”” este denumirea achizitiei derulate de Consiliul Judetean.  Zona va trebui adusã la stadiul initial.
“La finalizarea contractului de administrare, dupã efectuarea operatiunilor de transport a cantitãtilor de deseuri stocate pe platforma din Petrosani, la depozitul conform de la Bârcea Mare, platforma de  stocare temporarã de la Petrosani revine în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara, în vederea executãrii lucrãrilor de dezafectare/desfiintare a platformei, ecologizãrii amplasamentului si aducerii acestuia la stadiul initial”, aratã documentatia.
Platforma temporarã de depozitare a deseurilor de la Petrosani are o capacitate de 9400 mc si o suprafatã de 2350 mp. “Având în vedere faptul cã deseul depuse pe platformã ar fi putut produce levigat, s-a prevãzut un sistem de colectare al acestuia, format dintr-o conductã perforatã (…) asezatã în punctul cel mai de jos al depozitului, care face legãtura cu bazinul de colectare, realizat din beton armat impermeabilizat cu membrane sudatã (…)”, mai aratã documentatia.  Dupã desfiintarea platformei, terenul va trebui adus la forma initialã si totodatã “se considerã utilã, plantarea perimetralã a unei perdele vegetale adaptatã conditiilor climatice si de sol specific zonei”.
Monika BACIU