40.000 de euro nerambursabili pentru antreprenori

Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeritã, anuntã cã a fost lansat un proiect pentru antreprenori. Finantarea este de pânã la 40.000 de euro, iar suma este nerambursabilã.  “Regiunea Vest din care face parte si judetul Hunedoara a lansat proiectul ”Atelierul de antreprenori” încadrul cãruia se acordã finantãri de pânã la 40.000 euro pentru societãtilecomerciale nou-înfiintate cu profil non-agricol care îsi desfãsoarã activitatea în zona urbanã. Cursurile de antreprenoriat pentru cei interesati se vor derula în perioada martie-august 2018. Ulterior în perioada septembrie-noiembrie 2018 se vor organiza concursuri de planuri de afaceri în urma cãrora se vor selecta circa 38 de antreprenori, care vor beneficia de un ajutor financiar de maxim 40.000 euro, 100% nerambursabili”, spune Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.
Proiectul se adreseazã unui grup tintã alcãtuit din minimum 310 persoane fizice, someri, persoane inactive, studenti, persoane care au un loc de muncã si înfiinteazã o afacere în scopul creãrii de noi locuri de muncã. La finalul proiectului, în cele 4 judete ale Regiunii Vest, se vor înfiinta si dezvolta 38 afaceri care vor crea cel putin 76 locuri de muncã.
Monika BACIU

Advertisements