Recrutare pentru profesia militară

M inisterul Apărării Naţionale desfăşoară prin Biroul informare-recrutare al Centrului militar județean Hunedoara, activitatea de recrutare a tinerilor – băieţi şi fete, absolvenţi ai învăţământului gimnazial cu certificat de absolvire,…