În primele două luni ale anului 2020, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 1.353 persoane, dintre care 621 femei.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 668 au peste 45 de ani, 440 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 212 au între 25 şi 35 de ani, iar 33 sunt tineri sub 25 de ani.
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1.151 provin din mediul urban, iar 202 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale, 681, urmate de cele care au ca studii şcoala profesională sau de arte şi meserii, 459. Numărul celor fără studii sau cu studii primare şi gimnaziale este de 201, cei cu studii postliceale sunt în număr de 3, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 9.
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 248 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
Astfel, în cursul lunii februarie 2020, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 1.395 persoane.
Pentru mai multe informaţii despre activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara, puteţi accesa www.ajofmhd.ro .
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara