C onsilierii locali de la Petroșani au aprobat proiectul de hotărâre prin care sprijină acțiunile cultural-artistice care marchează Ziua Internațională a Romilor din data de 8 aprilie. Administrația locală de la Petroșani a fost alături mereu de comunitatea romă în organizarea de manifestări dedicate acestei zile.

”Iniţiativa privind marcarea Zilei Internationale a Romilor a apărut în anul 1971, cu prilejul primului Congres Internațional al Romilor de pretutindeni, care a avut loc la Londra. În România, la data de 8 aprilie se marchează „Sărbătoarea etniei romilor din România”, în urma adoptări de către Parlamentul României a Legii nr. 66/2006, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 276 din 28.03.2006. Legea prevede celebrarea, în data de 8 aprilie a fiecărui an, a acestei sărbători, precum şi implicarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în organizarea de manifestări publice şi a unor acţiuni social-culturale dedicate acestei zile. În acelaşi timp, legea mai prevede ca Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune să reflecte, în cadrul programelor special destinate minorităţilor naţionale, manifestările respective. Din 1971, au avut loc mai multe congrese mondiale ale romilor, avand ca scop standardizarea limbii romani, obţinerea de compensații pentru suferinţele din al Doilea Război Mondial, îmbunătăţirea situaţiei educaţionale, revendicarea drepturilor civile ale romilor sau păstrarea culturii şi limbii romani. În 2019, cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Romilor, preşedintele Comisiei de miniştri din Consiliul Europei, Timo Soini, aprecia că dificultăţile cu care se confruntă rromii rămân o problemă majoră pentru drepturile omului. În ciuda eforturilor semnificative ale multor guverne din statele membre ale Consiliului Europei, comunităţile de romi continuă să se confrunte cu discriminarea, sărăcia şi excluderea socială. Accesul la drepturile fundamentale, precum sănătatea, locuinţa, educația sau ocuparea forţei de muncă nu sunt încă garantate. În 2019, in timpul deţinerii de către România a preşedinţiei Uniunii Europene (ianuarie-iunie 2019). a fost organizată, la Bucureşti, în perioada 4-5 martie 2019, Conferinţa la nivel înalt privind cadrul UE pentru strategiile naționale pentru incluziunea romilor. În cadrul Conferinţei. au fost dezbătute modalităţile de continuare a procesului de incluziune la nivel european. În semn de respect faţă de această comunitate minoritară, Consiliul Local şi Primăria Municipiului Petroşani au marcat anual acest eveniment prin diverse acţiuni cultural-artistice, importante pentru promovarea culturii şi istoriei romilor. Drept pentru care, propun Consiliului Local al Municipiului Petrosani aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 20.000 lei in vederea sărbătoriril Zilei Internaționale a Romilor, în data de 8 aprilie 2024”, arată proiectul de hotărâre aprobat de către consilierii locali de la Petroșani.