Zilierii, angajați la Primării

Primăriile vor putea angaja zilieri pentru executarea diferitelor lucrări din sfera lor de activitate. Camera Deputaților a adoptat, în acest sens, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.1 din Legea nr. 52/2011, în sensul introducerii în categoria beneficiarilor muncii prestate de zilieri şi a autorităţilor administraţiei publice locale. “Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia: grădinilor botanice din subordinea universităţilor şi a unităţilor administrativ teritoriale“, au decis deputaţii. Sunt doar anumite munci pe care zilierii angajați de primării le-ar putea presta. “Aceste excepţii însă nu permit angajarea zilierilor la primării – consilii locale care deţin terenuri agricole şi/sau forestiere pe care trebuie desfăşurate activităţi cu caracter ocazional. Aceste lucrări ar putea fi realizate cu ajutorul zilierilor, aşa cum se practică şi în alte ţări care angajează forţă de muncă sezonieră în agricultură sau silvicultură. Consider că modificările propuse prin acest proiect de lege sunt necesare, deoarece prin extinderea ariei beneficiarilor se va crea posibilitatea de a realiza un venit pentru mai multe persoane rămase fără loc de muncă din cauza crizei create de pandemia actuală“, se arată în expunerea de motive. Camera Deputaţilor este for decizional.
Cosmin Baciu