[ Venituri de completare pentru disponibilizații de la SNIM ]

30 de angajați ai Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului, care urmează a fi disponibilizați, vor beneficia de venituri de completare.

Ministerul Energiei a lansat în dezbatere proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
”Pentru anul 2021, în conformitate cu obligaţiile asumate în Planul de închidere, societatea îşi reduce activitatea, urmarea obligatiei de a respecta termenele de finalizare a lucrarilor de reabilitare a fostelor amplasamente miniere si recultivare a suprafetelor perimetrelor miniere fiind pusă în situaţia desfiinţării locurilor de muncă aferente, prin concedieri colective cu măsuri de protecţie socială. În acest sens a fost întocmit Planul de disponibilizare pentru anul 2021, care cuprinde numărul de salariaţi ce urmează a fi concediaţi precum şi măsurile de protecţie socială de care beneficiază fiecare salariat în conformitate cu prevederile legislative din domeniul protecţiei sociale. Planul de disponibilizare prevede a fi disponibilizate prin concediere colectivă la
31 decembrie 2021 un număr de 30 persoane şi a fost supus aprobării conducerii executive şi neexecutive a societăţii precum şi acţionariatului societăţii. Planul de disponibilizare al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului SA pentru anul 2021 a fost avizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.18 din data de 06.10.2021 și a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului SA nr.05 din data de 08.11.2021”, arată documentul.
Salariații ce urmează a fi disponibilizați vor beneficia și de venituri de completare, conform reglementărilor în vigoare.
”Perioada de acordare a venitului de completare pentru personalul disponibilizat din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului SA se stabilește astfel: 24 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani și până la 10 ani; b) 40 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani și până la 15 ani; c) 44 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani și până la 22 de ani; d) 48 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă de cel puțin 22 de ani. Astfel, pentru ca persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. să beneficieze de venitul lunar de completare, conform prevederilor legale, se impune elaborarea unui proiect de act normativ prin care să se supună aprobării Guvernului alocarea sumei pentru plata venitului lunar de completare”, mai notează documentul.
Prin proiectul de act normativ se propune aprobarea alocării sumei de 73 mii lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare persoanelor disponibilizate de Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
Monika BACIU