Vânzarea unor conducte ale termocentralei Paroșeni, motiv de dispută între creditori

T rei din cei șase membri ai comitetului creditorilor de la Complexul Energetic Hunedoara au votat împotriva strategiei de valorificare a unor active din patrimoniul SCEH SA-SE Paroșeni.

Alți trei creditori au votat pentru această procedură. Astfel, dată fiind ponderea din totalul creanțelor, s-a aprobat raportul privind strategia de valorificare a unor active din patrimoniul SCEH SA-SE Paroșeni. Împotrivă au votat DGRFP Timișoara-AJFP Hunedoara, deține 28,8854% din totalul creanțelor, SNGN Romgaz SA (0,0527%) și SNTGN Transgaz SA (0,0595%).
Pentru aprobarea
raportului privind strategia de valorificare a unor active din patrimoniul SCEH SA-SE Paroșeni au votat Administrația Fondului pentru Mediu (48,2075%), Administrația Bazinală de Apă Mureș (0,4796%) și IRCAT-CO SRL (0,0048%). Conducerea CEH a solicitat ca mai multe conducte de la termocentrala Paroșeni să fie valorificate.
”În data de 11.11.2021 debitoarea ne-a comunicat memoriul (…), prin care administratorul special ne solicită efectuarea demersurilor necesare vânzării a două mijloace fixe amortizate integral, reprezentând conducte de termoficare aparținând SE Paroșeni. Cererea a fost justificată cu faptul că aceste
conducte nu se mai utilizează, primăriile au solicitat dezafectarea lor din cauza aspectului degradat și în ultima perioade s-au înregistrat mai multe furturi. (…) Comitetul creditorilor a aprobat cererea administratorului special(…)”, arată raportul administratorului judiciar.
Monika BACIU