Universitatea Petrosani organizeazã cursuri postuniversitare

Institutia de învãtãmânt superior din Valea Jiului organizeazã cursuri postuniversitare în mai multe domenii. La toate cele trei facultãti din cadrul Universitãtii Petrosani sunt organizate astfel de cursuri.

Astfel, în cadrul Facultãtii de Mine se organizeazã curs de evaluator al riscurilor pentru securitate si sãnãtate în muncã. Tot aici se are loc un alt curs, managementul calitãtii produselor si serviciilor, Managementul deseurilor si epurarea apelor reziduale. Toate cursurile au o duratã de 240 de ore.  În ceea ce priveste Facultatea de Inginerie Mecanicã si Electricã au loc douã tipuri de cursuri, de reconversie si de formare. Astfel, în cadrul programelor  postuniversitare de conversie profesionalã au loc cursuri de Electronicã si Automatizãri, Informaticã, Electromecanicã, Educatie tehnologicã si Transporturi. Si în cadrul Facultãtii de Stiinte se organizeazã cursuri postuniversitare. Astfel, în categoria programelor postuniversitare de conversie profesionalã se regãsesc cursurile la Economie si educatie, antreprenorialã si Comert, turism, servicii. În schimb, în cadrul programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionalã continuã, cei de la institutia de învãtãmânt superior din Valea Jiului organizeazã Managementul serviciilor de sãnãtate, Managementul activitãtilor sportive, managementul serviciilor în institutiile publice, management educational, managementul resurselor umane.

Monika BACIU