U niversitatea din Petroșani, în conformitate cu
obiectivele sale de modernizare și adaptare la cerințele digitale ale lumii contemporane, a demarat o importantă licitație pentru achiziționarea de servicii esențiale. Procedura vizează dezvoltarea și furnizarea de programe de
formare menite să îmbunătățească competențele digitale ale studenților și personalului
academic, precum și a celui
auxiliar și de cercetare.
Valoarea contractului a fost stabilită la 1.101.968 lei, sumă ce va fi finanțată prin intermediul fondurilor europene disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Această inițiativă reprezintă un pas crucial în direcția adaptării la cerințele unei societăți digitale în continuă evoluție.
Serviciile ce urmează să fie achiziționate vor acoperi atât procesul de dezvoltare a programelor de formare, cât și furnizarea efectivă a acestora. Obiectivul principal este creșterea nivelului de competențe digitale în rândul studenților și cadrele didactice, furnizându-le instrumentele necesare pentru a se adapta și a excelă într-un mediu academic și profesional tot mai digitalizat.
Această investiție nu doar că va contribui la consolidarea poziției Universității din Petroșani în peisajul academic național și internațional, dar va și oferi beneficii concrete comunității academice și profesionale, facilitând accesul la cunoștințe și competențe esențiale în era digitală.
Monika BACIU