Un contract de 380.000 de lei de la INSEMEX a fost contestat în zadar

Un contract în  valoare de 380.000 de lei de la INSEMEX a fost  contestat de o societate din Sibiu, însã fãrã rezultat.  PRECISA SRL, cu sediul în Sibiu a solicitat Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor anularea unei licitatii organizate de INSEMEX prin care se achizitiona o camerã climaticã si obligarea autoritãtii contractante la reluarea procedurii. Numai cã societatea din Sibiu nu a avut câstig de cauzã.
“Admite exceptia, invocatã din oficiu, si respinge contestatia formulatã de SC PRECISA SRL, în contradictoriu cu autoritatea  contractantã INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERÃ SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVÃ – 1 INSEMEX PETROSANI, privind anularea procedurii simplificate initiate în SEAP pe baza anuntului de  participare simplificat nr. SCN1004385 din 14.06.2018, ca tardivã”, aratã decizia CNSC. Camera climaticã trebuia achizitionatã cu scopul  realizãrii încercãrii  produselor în vederea certificãrii, conform standardului SR EN 60079-0.  Cu ajutorul acestei camere climatice, echipamentele ce vor fi aduse achizitorului în vederea certificãrii, vor fi supuse la încercãrile de andurantã termicã la  cãldurã si la frig .Aceastã camerã climaticã va permite realizarea acestor încercãri si pentru produsele de gabarite mai mari.
Monika BACIU