Trei noi acreditãri de master la Universitatea din Petrosani, unul în limba englezã

Universitatea din Petrosani continuã seria demersurilor pentru ridicarea la cel mai înalt nivel a învãtãmântului universitar prin lãrgirea paletei specializãrilor master. Ca urmare a calitãtii cadrelor universitare, au fost acreditate trei noi mastere, dintre care unul în limba englezã.

Universitatea Petrosani se aflã în permanent conectatã la realitãtile pietei muncii, la necesitãtile angajatorilor si ale studentilor si ca urmare îsi adapteazã activitatea, astfel învãtãmântul universitar de la Petrosani fiind într-o continuã miscare în armonie cu societatea.

Ca urmare a cererii, UP a reusit sã obtinã acreditarea a douã mastere în limba românã la Ingineria Industrialã si Ingineria Transporturilor. A treia acreditare este în limba englezã, la Inginerie Mecanicã – Process Installations and Equipment în Mining.

3-1

3-2

“În urma eforturilor depuse de cadrele didactice de la Universitatea din Petrosani, în special de la Departamentul de Inginerie Mecanicã Industrialã si Transporturi, au fost acreditate trei noi mastere, care sunt de un real interes pentru studenti si angajatori. Cele douã mastere în limba românã sunt o continuitate a unor domenii de licentã, printre cele mai  cãutate de studenti, iar cel în limba englezã este gândit si pentru studentii români, dar în special pentru studentii strãini care urmeazã studiile pe cont propriu valutar” – a declarat Radu Sorin, rectorul Universitãtii Petrosani.

Noile acreditãri sunt încã o dovadã a preocupãrii conducerii universitãtii de a face cât mai atractive domeniile de studii si, în acelasi timp, de a crea sanse reale de angajare a viitorilor absolventi de master.

Ileana Firtulescu