Trei asocieri pentru reabilitarea UPET

T rei oferte au fost depuse în cadrul proiectului de execuție lucrări de reabilitare termică și energetică în scopul creșterii eficienței energetice a corpului de învățământ C din cadrul Universității din Petroșani.

BRT Trust și asocierile MERIDIAN TRANSCONSTRUCT (Leader),CORNUL PREST S.R.L și BLISS TRUST (Leader), CLASIMA CONSTRUCT SRL, au depus ofertă în cadrul procedurii organizate de Universitatea din Petroșani.
2.111.709 de lei fără TVA este valoarea contractului de lucrări finanțat din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Investiţia cuprinde reabilitarea corpului de clădire C, situat pe strada Universității nr. 20, (regim de înălțime S+P+4E şi o suprafață desfășurată de 8.303,93 metri pătraţi), izolarea termică a fațadei, termohidroizolarea terasei și a plăcii peste ultimul nivel în zona laboratoarelor, izolare termică peste subsol, amplasarea de panouri solare, amplasarea unui
elevator pentru persoane cu dizabilităţi, rampe de acces. Peste 3000 de studenți și cadrele didactice sunt
beneficiarii direcți ai investiției, care face parte dintr-un proiect mai amplu în valoare de peste 2,5
milioane de euro.
Monika BACIU