În timp ce tinerilor, care au iesit ieri în stradã, unele minti opace au încercat sã le bage pumnul în gurã, un cercetãtor participant la Simpozionul  stiintific, pe probleme de minerit, a declarat cã va sustine mesajul lor – ”Salvati Valea Jiului” – în cadrul lucrãrilor, care se vor desfãsura pe parcursul a douã zile.

Ieri, înainte de începerea lucrãrilor Simpozionului stiintific – cu tema ”Exploatarea resurselor minerale conventionale în contextul dezvoltãrii durabile” – si a manifestãrii-mesaj al tinerilor -”Copii Vãii Jiului cer dreptul la viitor”, de la Petrosani, un participant la respectivul simpozion a declarat cã este impresionat de calitatea mesajului tinerilor.

Dr. ing. cercetãtor Valeriu Plesea, care si-a intitulat interventia la acest workshop international ROLUL CÃRBUNELUI ÎN PRODUCEREA DE ENERGIE sI AL  DEZVOLTÃRII  DURABILE A ZONELOR DE REFERINTÃ, a declarat cã încerca sã facã o paralelã între evenimentele din stradã, o corelare a vocii tinerilor cu ceea ce se discutã înãuntrul simpozionului.

4-1Simpozionul si-a propus sã reuneascã personalitãti ale întregului spectru social, economic si academic din România, dar si specialisti în domeniul exploatãrii resurselor minerale conventionale din cadrul unor centre economice, stiintifice si academice din strãinãtate.

”În expunerea mea, dacã va fi sã fie, voi face o paralelã cu evenimentele din stradã. Corelarea vocii tinerilor cu evenimentul de dinãuntru este un prilej bun pentru simbiozã… E o transpunere directã a politicii care se prefigureazã pentru dezvoltare. Se poate face un eveniment  reusit. Cei ce vom fi acolo la lucrãri, trebuie sã înteleagem cã pentru cei de afarã, pentru cei din staradã o facem.

Tinerii acestia au iesit sã transmitã prin cei prezenti mesajul lor, nu de închiderea minelor, nu de cresterea salariilor, ci pentru continuitate a mineritului, a existentei Vãii.  Nu doar turismul fãcut de primari e alternativa si nici culesul de ciuperci.

Trebuie, e ca si o obligatie a lor, a tinerilor, sã cearã, sã dea mesaje. Asa cum îsi clãdesc viitorul, asa vor trãi si vor beneficia de el. Acesti tineri fac ceea ce se face în toatã Europa, în toatã lumea civilizatã…” – a declarat Valeriu Plesea, cercetãtor stiintific, Petrosani.

Aceastã declaratie a cercetãtorului Valeriu Plesea a venit într-un moment în care s-a încercat, de cãtre unii cu minti opace, sã li se punã pumnul în gurã tinerilor, doar pentru cã au dorit sã cearã profesionistilor, aflati în teritoriu, solutii pentru Valea Jiului, pentru viitorul lor.

Ileana Firtulescu