Teren de sport certificat UEFA la Aninoasa

 

Autoritãtile locale de la Aninoasa vor realiza o investitie de aproape jumãtate de milion de lei. Edilii vor sã realizeze un teren de sport la cele mai înalte standarde, cu gazon, dar si  iluminat nocturn.
Primãria Aninoasa a scos la licitatie contractul a cãrui valoare ese de 422.000 de lei, fãrã TVA pentru “amenajare teren de sport suprafata standard 42m/22m. Pregãtirea supratetei, realizarea terasamentului si a drenajului, realizare gard metalic pentru împrejmuire, realizarea iluminatului nocturn. Instalarea terenului sintetic cu fir de 50 mm, gazonul  certificat UEFA, gazon cu fir multifilament de ultimã generatie. Dotare la cheie cu porti, realizare aliniament”.  Edilii din Aninoasa nu au putut fi contactati pentru a oferi informatii suplimentare legate de acest subiect.
Firmã de casã
Societatea care se va ocupa de realizarea terenului de sport din Aninoasa nu este strãinã de contractele de la primãria din  localitate.
În urmã cu o lunã de zile, o asociere de firme care are doi sustinãtori a fost desemnatã câstigãtoarea unei licitatii de 4,5 milioane de la Aninoasa. Numai cã Strabag a contestat  procedura si a reusit sã întoarcã o licitatie de 4,5 milioane de lei. Societatea a contestat licitatia privind “Servicii de proiectare tehnicã, asistentã tehnicã si  executie lucrãri pentru obiectivul de investitii „ Lucrãri de modernizare strãzi de interes local în orasul Aninoasa”. “Contestatoarea a solicitat anularea  raportului procedurii, a comunicãrii nr. 1743/08.06.2018, privind rezultatul  procedurii de atribuire, obligarea autoritãtii  contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa evaluãrii ofertei tehnice si a  ofertei financiare, cu reevaluarea ofertei depuse de ofertantul declarat câstigãtor – Asocierea SC NIK ART SERV CONS SRL – SC DAMITRADE SRL, cu SC PADPONT DESIGN SRL tert sustinãtor,  precum si stabilirea rezultatului procedurii de atribuire cu respectarea prevederilor legale în vigoare  raportat la criteriul de atribuire „pretul cel mai scãzut””, aratã documentul Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor. În plus asocierea SC NIK ART SERV CONS SRL – SC DAMITRADE SRL, cu SC PADPONT DESIGN SRL tert sustinãtor, prin SC NIK ART SERV CONS SRL, lider al asocierii,  SC DAMITRADE SRL, asociat, SC PADPONT DESIGN SRL, tert sustinãtor, a formulat „opinia  concurentã” prin care a solicitat respingerea contestatiei depusã de SC STRABAG SRL ca inadmisibilã, în ceea ce priveste respectarea procedurilor de depunere a acesteia si ca nefondatã si nelegalã, în ceea ce priveste aspectele de fond. “Pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite contestatia formulatã de SC STRABAG SRL, în contradictoriu cu ORASUL ANINOASA, si anuleazã raportul procedurii nr. 1728/08.06.2018, precum si comunicãrile transmise ofertantelor ale cãror oferte au fost declarate admisibile. Obligã autoritatea contractantã la reevaluarea ofertei depuse de Asocierea SC NIK ART SERV CONS SRL – SC DAMITRADE SRL, cu SC PADPONT DESIGN SRL tert sustinãtor, în termen de cel mult 15 zile de la data  primirii prezentei, cu întocmirea unui nou raport al procedurii”, aratã solutia Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor. Împotriva deciziei se poate formula contestatie în termen de 10 zile. Proiectul prevedea asfaltarea strãzilor Simion Bãrnutiu (265 m), Costeni Tronsonul I (545 m) si Tronsonul II (611 m), Republicii (415 m), Ghe. Doja (295 m), Uzinei (654 m), Dãnutoni (898 m), Martinesti (1410 m), Vulculesti (584 m). În total, 5.679 m de drum. Contractul contestat are o valoare de 4.499.076,00 RON.
Monika BACIU