TEMERI. CEH poate intra direct în faliment

Complexul Energetic Hunedoara poate intra în faliment, date fiind problemele financiare cu care se confruntã. În acest sens, senatorul Haralambie Vochitoiu vrea sã afle de la ministrul Energiei, Victor Grigorescu, dacã se lucreazã la un plan de reorganizare.

“Administratorul judiciar a apreciat în raportul amãnuntit asupra cauzelor si împrejurãrilor care au dus la aparitia stãrii de insolventã la Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA, cã se va hotãrî de cãtre creditori prin votul lor, maniera de reorganizare a CEH, dar este cert cã prin forte proprii, fãrã o interventie la nivel guvernamental CEH nu se poate reorganiza. De aceea, în baza prevederilor art. 97, alin (3) din Legea nr. 85/2014 recomandrãm cã planul de reorganizare sã fie propus de cãtre debitor, cu sprijinul guvernului, urmând ca administratorul judiciar sã colaboreze la întocmirea si implemetarea acestuia. Bineînteles, toate acestea s-ar putea realiza numai dacã CEH va rezista si nu va intra în faliment direct în perioada de observatie, fãrã a mai ajunge la implementarea unui plan de reorganizare. Date fiind aceste considerente, vã rugãm sã ne precizati dacã se lucreazã la întocmirea si implementarea unui Plan de Reorganizare propus de cãtre debitor, cu sprijinul guvernului, urmând ca administratorul judiciar sã colaboreze la întocmirea si implementarea acestuia”, aratã senatorul Haralambie Vochitoiu în interpelarea adresatã ministrului Energiei.

Administratorul judiciar al societãtii a arãtat cã CEH se aflã în stare de faliment nedeclarat.

“Analizând situatia economicã a Complexului Energetic Hunedoara SA vom constata cã acesta se aflã deja într-o situatie de faliment, atât doar cã aceastã stare nu a fost constatatã din punct de vedere juridic”, aratã administratorul judiciar. CEH a intrat de douã ori în insolventã în cursul acestui an. Societatea a fost coplesitã de numãrul mare de cereri de deschiderii a procedurii de insolventã, dat fiind cã erau demarate mai multe proceduri de executare silitã si nu mai dispunea de resurse necesare achitãrii creantelor certe, lichide si exigibile, societatea a solicitat pronuntarea unei hotãrâri prin care sã se dispunã deschiderea generalã a insolventei.

Monika BACIU