Tabãrã internationalã de schi în Straja

Zeci de copii din Ungaria sunt asteptati în statiunea montanã Straja. 30 de copii din orasul Szombathely din Ungaria vor participa la o tabãrã de schi care se va desfãsura în perioada 18-24 februarie.
Tabãra este organizatã în cadrul unui protocol de înfrãtire pe care autoritãtile din municipiul Hunedoara îl au cu orasul Szombathely – Ungaria. Participarea copiilor din Ungaria la tabãra din Straja este sustinutã financiar si de Consiliul Local al municipiului Hunedoara, care urmeazã sã aloce suma de 45.000 de lei pentru organizarea si desfãsurarea acestei tabere de schi internationale.
„Din anul 1993, grupuri de copii din Hunedoara îsi petrec o parte din vacanta de varã în tabãra internationalã de la Balatonbereny, organizatã de municipalitatea orasului Szombathely, care asigurã cazarea si masa copiilor. Pe perioada de iarnã, copiii din orasul Szombathely participã la o tabãrã de schi organizatã în judetul Hunedoara. În baza invitatiei lansate de Primãria municipiului Hunedoara, anul acesta un grup de 30 de persoane din orasul Szombathely-Ungaria va participa la tabãrã internationalã de schi (…). La sosire, grupul va fi întâmpinat de cãtre reprezentantii primãriei, urmând a fi condus în statiunea montanã Straja Cheltuielile efectuate cu ocazia organizãrii si desfãsurãrii taberei internationale de schi în cuantum de pânã la 45.000 lei, reprezintã cazarea si masa participantilor, respectiv 30 persoane din Szombathely si 2 reprezentanti ai Primãriei si Consiliului Local al municipiului Hunedoara, pentru toatã perioada taberei. Suma alocatã va fi suportatã din bugetul local al municipiului Hunedoara, de la capitolul 67.02. Culturã, recreere si religie, subcapitol 05.02. Tineret, Titlu 20 Bunuri si Servicii”, se aratã în proiectul de hotãrâre ce urmeazã sã fie supus aprobãrii în urmãtoarea sedintã de CL Hunedoara.
Protocolul dintre cele douã localitãti dateazã din anul 1990 si prevede si organizarea de sejururi, pe baza principiului reciprocitãtii, pentru grupuri de copii din cele douã orase.
Monika BACIU