Studiu pentru delegarea serviciului de salubrizare din județ

C J Hunedoara a lansat în dezbatere publică proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara.

Prin adresa transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” și înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr. 23425/28.12.2021, a fost înaintată Nota de fundamentare în vederea întocmirii Proiectului de hotărâre
pentru aducerea la cunoștința publică privind transparența decizională în administrația publică a Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara.
”În anul 2021 în judeţul Hunedoara își desfășurau activitatea 2 operatori de salubrizare (conform contractelor de salubrizare analizate până în prezent) ambele societăţi deţineau autorizații de mediu și licențe ANRSC”, arată documentul.
Activitățile serviciului de salubritate care fac obiectul delegării sunt colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; operarea staţiilor de transfer din zonele Brad şi Haţeg și sortarea deșeurilor colectate separat ȋn cadrul staţiei de sortare Brad.
Monika BACIU