Strada Stefan cel Mare din Petrosani va fi modernizatã

Strada Stefan cel Mare din municipiul Petrosani va fi modernizatã. Municipalitatea a scos la licitatie  contractul de proiectare si executie pentru reabilitare si modernizare strada Stefan cel Mare din municipiul Petrosani.
“Lucrãrile aferente acestui obiectiv se executã pe o lungime de 350 m si constau în: îmbrãcãminte din beton asfaltic (dupã îndepãrtarea structurii existente) prin strat de fundatie balast, strat piatrã spartã, strat de legãturã, strat de uzurã; scurgerea apelor prin ridicare capace cãmine la cotã, înlocuire capace cãmine, rigolã în acostament; siguranta circulatiei prin executarea marcajelor longitudinale si prin montarea indicatoarelor rutiere”, aratã documentatia.  471.892 de lei fãrã TVA este  valoarea proiectului. Stradã se aflã  într-o stare avansatã de degradare, iar localnicii au cerut în repetate rânduri  modernizarea  carosabilului.
Cosmin BACIU