Statiune turisticã de nivel european, canalizare de Evul Mediu

Turistii din Straja au cerut un sistem de canalizare modern in statiunea montanã. Reprezentantii Asociatiei ProStraja au solicitat conducerii ApaServ Valea Jiului sã ii ajute pentru a rezolva o problemã stringentã a statiunii. Este vorba de sistemul de canalizare care este total inexistent.

“In cadrul Adunãrii Generale a Asociatiei Pro Straja si din discutiile purtate de cãtre proprietarii si administratorii de unitãti de cazare din statiunea Straja, cu turistii veniti in statiune, s-a identificat necesitatea realizãrii unei retele de canalizare care sã deserveascã imobilele din zonã. La momentul de fatã, statiunea turisticã Straja nu are sistem de canalizare, cerintã minimã pentru dezvoltarea si practicarea activitãtii de turism, unitãtile de cazare avand fose septice, iar din cauza dezvoltãrii statiunii in ultima perioadã, la multe dintre acestea, accesul pentru vidanjare este foarte greu de realizat sau chiar imposibil”, aratã Dorin Chiritã, presedintele Asociatiei Pro Straja.

Cabanierii cer realizarea unei asemenea investitii pentru a se conforma la cerintele de mediu, dar si pentru a oferi servicii turistice de inaltã calitate.

“O asmenea investitie se impune si prin prisma respectãrii legislatiei de mediu si a legislatiei sanitar – veterinare si pentru siguranta alimentelor. Mentionãm faptul cã in cursul anului 2014 Asociatia ProStraja a fost sanctionatã de cãtre Administratia Nationalã Apele Romane – Administratia Bazinalã de Apã Jiu cu suma de 35.000 lei pentru lipsa instalatiilor de evacuare a apelor menajere”, mai aratã reprezentantul Asociatiei.

Implicare judeteanã

Pentru a veni in ajutorul cabanierilor, dar si a confortului turistilor, Consiliul Judetean Hunedoara a aprobat documentatia tehnico-economicã la faza de studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii “colector menajer in statiunea turisticã Straja-Lupeni”.

„La momentul de fatã, lipsa unui sistem de canalizare are un puternic impact negativ asupra desfãsurãrii normale a activitãtilor turistice in statiunea Straja. De la data construirii primelor cabane si pensiuni in Straja, apele uzate se eliminã in fose septice, majoritatea construite fãrã niciun plan sau proiect, si care nu pot fi golite din cauza accesului greu in zonã a vidanjelor. In multe situatii, deversarea apelor uzate se face direct in sol, existand riscul permanent al producerii imbolnãvirilor. De asemenea lipsa unui sistem de canalizare, genereazã mari dificultãti de autorizare a functionãrii unitãtilor de cazare si de alimentatie publicã din Straja”, aratã oficialii Consiliului Judetean Hunedoara. Astfel, institutia judeteanã a aprobat documentatia tehnico-economicã la faza de studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii “colector menajer in statiunea turisticã Straja-Lupeni”,documentatie care prevede realizarea unui colector menajer pentru preluarea apelor uzate menajere.

Proiectul ar urma sã fie divizat.

Obiectul 1 – tronsonul 1 curpinde preluarea acestora din toate ramificatiile statiunii, printr-o conductã colectoare din polietilenã de inaltã densitate (…), avand o valoare estimatã, conform devizului general de 2.424.930 lei cu TVA. Obiectul 2 – tronsonul 2 de canalizarea din PVC, (…) care deverseazã in colectorul orasului Lupeni, pe strada Liliacului (…), cu deversare in continuare in coelctorul ce duce la statia de epurare Dãnutoni, avand o valoare estimatã, conform devizului general de 1.742.813, cu TVA”, se mai aratã in documentele CJH.

Reteaua de canalizare din interioriul statiunii ar urma sã fie realizatã de SC ApaServ Valea Jiului, in cadrul unor lucrãri de investitii efectuate din sursele proprii ale operatorului regional de apã.

Monika BACIU

Un comentariu la „Statiune turisticã de nivel european, canalizare de Evul Mediu

  • 31 martie 2016 la 22:35
    Permalink

    Vedeti dragilor ,asat e Lupeniul ,infectie ,somaj,oameni saraci, Deputat si primar bogat.

Comentariile sunt închise.