Spor de periculozitate pentru salvamontistii din Parâng

Spor de periculozitate pentru salvamontistii din Parâng. În cadrul sedintei consiliului local din aceastã lunã se va aproba modificarea cuantumului indemnizatiei de hranã si a indemnizatiei de periculozitate pentru membrii ,,Salvamont Petrosani”. Astfel, dacã pânã acum salvamontistii beneficiau de suma de 30 de lei pentru ratia de hranã, aceasta se modificã si creste la 35 de lei. … mai departe