Ministerul Fondurilor Europene solicitã solutii din partea societãtii civile din Valea Jiului pentru revigorarea regiunii. Cetãtenii si organizatiile locale sunt încurajate sã transmitã propunerile lor de dezvoltare a Vãii Jiului pânã vineri, 30 noiembrie 2018, printr-un email la valea.jiului@fonduri-ue.ro, cu Formularul de propuneri completat.
Uniunea Europeanã s-a angajat sã ofere energie curatã tuturor cetãtenilor ei, iar în acest proces nu este lãsatã în urmã nicio regiune. Astfel, Platforma pentru regiunile  carbonifere în tranzitie, lansatã de Comisia Europeanã anul  trecut, include si Valea Jiului.
Comisia Europeanã este constientã de dificultãtile pe care Valea Jiului le întâmpinã si considerã cã acestea pot fi abordate doar în colaborare cu toti actorii din domeniu. Astfel, alãturi de celelalte regiuni  carbonifere, Valea Jiului este sustinutã în tranzitia cãtre o energie curatã, simultan cu încurajarea creãrii de locuri de muncã noi si cu promovarea investitiilor în tehnologii noi. Fiind parte din aceastã  platformã, Valea Jiului va avea ocazia sã colaboreze cu celelalte regiuni aflate în tranzitie si sã învete din experientele celorlalti.
5 organizatii neguvernamentale din Valea Jiului au rãspuns deja solicitãrii Ministerului Fondurilor Europene si au transmis propuneri pentru revigorarea zonei. Cele 5 organizatii sunt: Fundatia Noi Orizonturi, Organizatia Caritas în Petrosani, Asociatia Colonia Veselã, Planeta Petrila si Valea Jiului Society. Printre proiectele propuse de aceste organizatii se numãrã: conversia siturilor miniere închise în noi centre economice, sociale si culturale ale oraselor din Valea Jiului; dezvoltarea unui sistem sustenabil de servicii sociale destinat persoanelor vulnerabile din Valea Jiului; înfiintarea unui birou de promovare turisticã pentru Valea Jiului, precum si dezvoltarea turismului activ, valorificând potentialul zonei în ce priveste ciclismul montan; reabilitarea cãilor ferate, inclusiv a celor industriale, si înfiintarea unui nod intermodal în Petrosani, care sã deserveascã toate orasele Vãii Jiului; înfiintarea unor centre comunitare medico-sociale în fostele colonii muncitoresti; dezvoltarea de mãsuri de îmbunãtãtire a calitãtii vietii în Valea Jiului, inclusiv prin reabilitarea spatiilor publice si a clãdirilor de patrimoniu; înfiintarea unui birou de atragere de investitori în Valea Jiului (continuarea initiativei „Invest in Jiu Valley” pornitã de primãriile din Vale în aceastã toamnã); înfiintarea unei unitãti de asistentã tehnicã care sã sprijine administratiile locale, mediul privat si cetãtenii în atragerea fondurilor europene. De asemenea, având în vedere cã societatea civilã din Valea Jiului este una destul de tânãrã si rãsfiratã, s-a propus si înfiintarea unui hub al organizatiilor neguvernamentale locale în vederea colaborãrii mai strânse dintre acestea si a  facilitãrii implicãrii active a cetãtenilor Vãii Jiului în  dezvoltarea comunitãtii locale.
Proiectele de mai sus sunt exemple de initiative pe care societatea civilã din Valea Jiului le-ar lua pentru revigorarea regiunii. Toate aceste propuneri sunt mãsuri sugerate de la firul ierbii, care necesitã,  însã, corelarea într-o strategie integratã care porneste în primul rând de la o viziune precisã, o strategie care are obiective clare, prioritãti identificate, instrumente de monitorizare si evaluare, surse potentiale de finantare, responsabilitãti si mãsuri de sanctiune pentru neîndeplinirea acestor responsabilitãti. Cele 5 organizatii mentionate anterior încurajeazã toti cetãtenii si toate celelalte organizatii active în Valea Jiului sã transmitã propunerile lor de dezvoltare a Vãii Jiului, astfel încât urmãtoarea perioadã de programare  sã ne gãseascã pregãtiti cu o strategie coerentã, asumatã de Valea Jiului.
Adina VINTAN