SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA | ANUNT PUBLICITAR

1.SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA, cu sediul in Petrosani, jud. Hunedoara, str. Mihai Viteazu nr. 3, et.2, cod 332014, in calitate de vanzator, anunta organizarea procedurii de licitatie publica deschisa cu strigare avand ca obiect vanzarea autoturismului Dacia Lodgy, nr. inmatriculare HD10EHO

  1. Documentatia de licitatie: se achizitioneaza de la sediul SNIMVJ SA, in zilele de luni pana joi, intre orele 09:00 – 14:00 si vineri intre orele 09:00 – 12:00. Plata se face in numerar la casieria SNIMVJ SA sau prin OP in contul RO 52 RNCB 0165130168580001 deschis la banca B.C.R. – filiala Petroşani.Documentatia se poate solicita si pe e-mail. In acest caz SNIMVJ o pune la dispozitie numai dupa ce solicitantul face dovada achitarii c/valorii acesteia. Persoanele fizice sau juridice care achizitioneaza documentatia de licitatie, au obligatia ca la achizitionarea acesteia sa –si lase cateva date de identificare ( nume, prenume/denumire,nr. de telefon, nr. de fax / adresa de email ) care vor fi folosite de vanzator doar in cazul in care va fi nevoie de transmitere de clarificari/completari sau amendamente la documentatia de licitatie.
  2. Costul documentatiei: 35,7 lei cu TVA inclus.
  3. Pretul de pornire la licitatie si pasul de licitatie ( lei, fara TVA):17.212,50 lei, fara TVA.

Pasul de licitatie:10% din pretul de pornire, fara TVA.

  1. Durata contractului: 10 de zile de la data semnarii contractului si constituirii garantiei de buna executie.
  2. Locul de depunere, deschidere a ofertelor si desfasurare a sedintei de licitatie: sediul SNIMVJ SA, Petrosani, jud. Hunedoara, str. Mihai Viteazu nr. 3, et.2.
  3. Data limita de depunere a ofertelor: 26.04.2022, ora11:00
  4. Data deschiderii ofertelor: 27.04.2022, ora 10:00
  5. Vanzatorul are dreptul de a decala data limită pentru depunerea ofertei, caz în care va comunica noua dată limită, în scris, tuturor celor care au achiziționat documentația de licitatie.
  6. Garantia de participare la licitatie: 2 % din pretul de pornire (lei fara TVA), care se va constitui conform prevederilor din documentatia de licitatie.
  7. Informatii suplimentare se pot solicita la Comp. Tehnic, telefon 0374172600, e-mail office@snimvj.ro