SNIM reevaluează anumite obiective de la mina Uricani

SNIM reevaluează anumite obiective de la mina Uricani. În acest sens s-a decis aprobarea achiziționării serviciului de evaluare pentru activele aflate în patrimoniul SNIMVJ SA-Sucursala Mina Uricani, în scopul stabilirii valorii de piață, în vederea valorificării prin vânzare.
Sunt trei clădiri și mai multe mijloace fixe. Clădirile care fac obiectul reevaluării sunt ”Spații recuperare forță de muncă”, ” Stație de transformare de tip INI 35KV” – aici fiind incluse și mai multe mijloace fixe și ”stația de salvare”.
Cele trei clădiri au o valoare de inventar de 1.058.667,69 lei.
”Evaluatorul va întocmi raportul pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA. Scopul raportului de evaluare este estimarea valorii de piață a activelor prezentate mai sus în vederea efectuării unor tranzacții de vânzare – cumpărare de piață. La realizarea raportului se vor avea în vedere cerințele din Standardele și metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR. Potrivit O.G. nr.24/2011, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea bunurilor se face de către un evaluator autorizat ANEVAR, persoană fizică sau juridică care deține specialitatea EPI (evaluator bunuri imobile) și EBM (evaluator bunuri mobile), care a îndeplinit cerințele programelor de pregătire profesională continuă, are asigurare de răspundere profesională și are competența și specializarea necesare întocmirii raportului de evaluare. În situația în care evaluarea este realizată de către un membru corporativ, raportul trebuie întocmit de unul sau mai mulți evaluatori având specialitățile EPI/ EBM”, arată documentul. Raportul va fi predat la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA. în 2 exemplare originale format hârtie și în format electronic.
Serviciile de evaluare vor fi prestate astfel încât predarea raportului de evaluare către Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA. să se facă în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA pe bază de proces verbal, a documentelor solicitate.
Cosmin BACIU