Slujbã de Paste în cea mai veche clãdire a Petrosaniului

 

Luni, a doua zi de Pasti, pãrintele Dãnãu Barbu va oficia o slujbã religioasã la Biserica de lemn a Sânionilor, din Petrosani. Este cel mai vechi lãcas de cult din zona Petrosaniului si cea mai veche clãdire atestatã istoric din municipiu.
Potrivit preotului, în acest an va fi doar o slujbã religioasã, pentru cã nedeia nu se mai poate tine în preajma unui asemenea edificiu istoric, ea fiind construitã din lemn si protejatã prin lege. Constructia esteridicatã pe locul unui vechi cimitir ortodox,si pânã în anul 1788,  bisericuta din lemn avea  hramul „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”.
Când intri în acest lãcas, trebuie sã te apleci, usa fiind micutã, iar în interior nu este permis iluminatul cu lumânãri.  În timp, pe locul acelei biserici, pustiite de trecerea hoardelor otomane prin Pasul Vâlcan, a fost ridicat, dupã doi ani (inscriptia româno-chirilicã a unuia dintre clopote confirmã aceastã datare:
„Anul Domnului nostru Iisus Hristos”), un alt lãcas de cult, înscris pe lista monumentelor istorice; cunoscutã în prezent ca „biserica Sânonilor”, dupã numele de familie al ctitorilor,  un anume Sân. În curtea bisericii, se pãstreazã si acum mai multe pietre funerare, ce stau dovadã a faptului cã acolo era un cimitir.  În aceastã strãveche bisericã, se mai pãstreazã si astãzi clopotul original (inscriptionat cu anul montãrii în bisericã, 1790), câteva icoane din aceeasi perioadã si câteva cãrti religioase tipãrite în secolele XVII-XVIII.  Slujba, potrivit  pãrintelui Barbu, va începe în jurul orei 10, luni, în a doua zi de  Pasti, iar cei care vor sã fie mai aproape de Dumnezeu, într-un loc în care strãmosii nostri veneau sã se roage, sunt asteptati sã primeascã binecuvântarea sa.
Diana Mitrache